Welkom bij de Leidse Video en Smalfilm Liga: LVSL

introfotoDe Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL) is de grootste film- en videoclub van Nederland. We zijn in staat gebleken om de leden enthousiast te maken en te houden voor het filmen door een boeiend programma aan te bieden voor alle leden. Afgezien van de feestdagen is er elke maandagavond wat te doen. Het seizoen loopt van begin september tot half mei.

Voor de LVSL staat voorop dat iedereen plezier beleeft aan deze hobby; niets moet en alles mag. Van alle activiteiten kan gezegd worden dat het vrijstaat of een lid er wel of niet aan deelneemt. Niemand die iemand wat kwalijk neemt.

Wij nodigen u bij deze van harte uit om op één van onze gezellige avonden langs te komen. U wordt dan verder op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen bij de club. U kunt als aspirantlid drie (aansluitende) avonden bijwonen, waarna u kunt beslissen of u wel of niet lid wilt worden.


Actueel bij de LVSL

In verband met het Corona-virus zijn er tot en met augustus 2020 geen bijeenkomsten van de Leidse Video en Smalfilm Liga in ons clubgebouw Vogelvlucht. Zodra dit weer wel mogelijk is, melden we dat ook op deze pagina van onze website. Natuurlijk kunt u wel zonder gevaar onze website uitgebreid bekijken en als u het een en ander aanspreekt, bent u uiteraard van harte welkom als de avonden in september 2020 weer starten.

Verslag van 30 april 2018

op .

Deze avond is een bijzondere: de wedstrijd monteren op muziek gejureerd door een externe jury uit Noordwijk en een extra Algemene Ledenvergadering over de nieuwe wet op de Privacy. De avond begint zoals altijd met mededelingen van de voorzitter: Maak voor oktober een video film over een gebeurtenis in je woonplaats, er is voldoende belangstelling nu al van potentiële filmers.

Op 14 juni is een presentatie van de LVSL in Leiden in een verenigingsgebouw samen met andere verenigingen. Doel is nieuwe leden aan te trekken. Een aantal leden hebben zich opgegeven om te assisteren.

De LVSL uitdag in Blijdorp was een groot succes. De voorzitter vraagt de gemonteerde korte films naar hem te sturen via Wetransfer, maar pas in de eerste week van juni, vanwege zijn vakantie in mei.

Jolanda Sprokholt deelt mee dat ze de LVSL gaat verlaten om samen met haar man een wereldreis van 5 jaar te maken per zeilschip.

De Algemene Ledenvergadering draait om de goedkeuring van het Privacy beleid van de LVSL, deze wet gaat op 25 mei in en is gebaseerd op Europese regelgeving. De voorzitter geeft een introductie van beleidsvoornemens en de intentie van de wet: wat er wordt beschermd en wat er gedeeld wordt over privacy, bv. voor de Nova administratie voor de Plus leden. Verantwoordelijken voor de uitvoering van deze wet zijn het LVSL bestuur, de ledenadministratie, Lief en Leed en de webmaster. Het reglement geeft aan wat er wel of niet bewaard wordt. Het privacy gevoelige deel zal op het besloten deel van de website komen te staan. Derden, bv. relaties van de LVSL krijgen geen informatie over de leden. Het dringende verzoek is om geen misbruik te maken van gegevens van de LVSL ledenlijst. Respecteer de privacy van anderen! Vastgelegd worden naam, leeftijd, adres, email adres, man of vrouw en het montagepakket. LVSL plus gegevens zijn t.b.v. Nova en ZH12. Iedereen is verplicht tot geheimhouding van privé gegevens. Leden hebben inzage, het recht op correctie, recht van verzet en het recht om “vergeten” te worden. Maak s.v.p. geen downloads naar je PC van onze ledenlijst of papieren kopie, maar raadpleeg steeds de ledenlijst op de website. Er komt per lid een unieke inlogcode. Er wordt een register bijgehouden van privé gegevens op een formulier voor de ledenadministratie. Er wordt door de vele aanwezigen unaniem toestemming aan het Bestuur verleend om het voorgestelde reglement en wijzigingen goed te keuren. Er zijn geen tegenstemmers. Daarna heeft iedereen voor de ledenadministratie de vereiste gegevens ingevuld en pagina’s ondertekend. Op de rondvraag: oude films van LVSL leden kunnen nog steeds vertoond worden buiten de LVSL, eventueel de maker of eigenaar in te lichten.


Foto's: Coby Haring

De avond begon met de vertoning van 18 korte films, gemonteerd op de muziek Pisco Sour van Bjorn Gunnar Olsen. De externe jury kwam na retraite met de waardering per film. Ze hadden niet eerder deze opzet van films beoordeeld. In het begin was de focus van deze jury m.i. nog teveel gericht op de filmische inhoud (belichting, lengte, techniek) en nog te weinig op de doelstelling van de avond, nl. het monteren op muziek. Na een aantal films verschoof de focus meer naar het muzikale aspect. Een korte samenvatting van de jury waardering: Op de Zuipschuit: weinig ontwikkeling en volgens mij teveel commentaar op de filmische kant. Homemade: inventief gemaakt uit stilstaande beelden Over Leven: mooie beelden maar geen relatie tot de muziek. Amsterdam Light festival: opmerkingen over de kwaliteit van de film, geen verband tussen beeld en muziek.

Langs het Gardameer: vooral in het begin een goed ritme. Vuurdans: consequent dezelfde beeld bij hetzelfde muziek fragment. Teveel herhaling. Van melk tot kaas: mist de melkfase; muziek niet duidelijk van toepassing. Twee Villa’s: Geen duidelijke koppeling met de muziek. Zwart stukje tussen beide delen. Hong Kong: eerste film met een voice-over en een verhaal. Goede afwisseling stem en muziek. Lekker rietsuiker: geen duidelijke koppeling met de muziek, afgekapt muziekeinde. Wonderbeeld: knap gemonteerd, duidelijke relatie met de muziek. ThaiMix: in het begin wel ritmische beelden, later niet meer. New Caledonia: geen verknoping beelden met de muziek. Aan tafel: bijzondere opnames in een tuin gefilmd. Leuk eindshot. Containers: verhaal ontbrak, op maat gemonteerd, geluid einde werd afgeknepen. Turnen: registrerend, mist close-ups, geen echt verband met de muziek. Klappende mensen: inventieve montage, met picture in picture en multiple screens, er is veel fantasie toegepast.

Na beraadslaging kwam de jury met hun oordeel, hoewel alles erg dicht bij elkaar lag: Derde plaats: Langs het Gardameer van Mario Mazzacani. Tweede plaats: Wonderbeeld van Else van Laere. Eerste plaats: hier had de jury grote moeite dit mee te delen; na enige aanmoediging vanuit de zaal volgde tot hilariteit van de leden de winnaar van deze avond: Hongkong van André van der Tuijn. Omdat er geen “bevoegde” was om het bijbehorende beeldje van een filmer uit te reiken, werd dit overhandigd aan André door de jury voorzitter. Proficiat! De zaal kon zich wel vinden in deze terechte uitslag van een zeer geslaagde avond. Alle makers werden onthaald op een mooie bos bloemen en groeps foto’s. De jury leden werden bedankt met de bekende multi-purpose LVSL pen en eveneens bloemen. Een mooie avond werd zo in stijl afgesloten.

Wil van Voorst 

andre winnaar

Kennismaken

kennismaken

Als gast mag u drie opeenvolgende LVSL avonden bijwonen. Een mooie manier om de club te leren kennen en te beslissen of u lid wilt worden.

Meer informatie

 

Onze activiteiten

activiteiten

De LVSL is een actieve club. Buiten de zomervakantie hebben we iedere week een activiteit. Op de kalender vindt u een overzicht van alle activiteiten.

Meer informatie

Bekijk onze films

filmskijken

In de Toonzaal vindt u een overzicht van films die door onze leden zijn gemaakt.

Bekijk onze films

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)