Nieuwjaarstoespraak LVSL 2018

Namens het bestuur wens ik u een heel gelukkig en gezond 2018 toe. En alweer is er een jaar om. Het was een bijzonder jaar voor de LVSL, omdat we 75 jaar bestonden. We bestonden zeggen we dan. Raar eigenlijk, want er is niemand meer lid, die bij de oprichting in 1942 aanwezig was. Zo gaat het in het hele leven: alles schuift voorbij in de tijd. Zo ook ons eigen leven.

Eind december is ons oud-lid Jan Holvast overleden. Hij heeft jarenlang films gemaakt als lid van de LVSL. Maar meer nog was hij dé fotograaf van het Leidsch Dagblad. Afgelopen vrijdag is Jan gecremeerd.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Voor de LVSL ook weer een druk jaar als alle verwachtingen uitkomen. Op 29 januari 2018 zijn we de gastclub voor Cinefleur. Van 13 februari tot en met 19 februari 2018 zijn we actief tijdens de Schratch-dagen in de Pieterskerk en op 28 maart 2018 doen we de registratie van de Mattheus Passion van Ex Animo. Vooraf hieraan wordt er een jubileumfilm gemaakt voor deze zangvereniging. En zo volgen er nog wel meer activiteiten voor het reportageteam. Trouwens dat reportageteam is niet een aparte afdeling binnen de LVSL. Iedereen, die geïnteresseerd is in het werk van dit team, kan meedoen. Graag zelfs. Het is, en ik spreek uit ervaring, een ontzettend leuke bezigheid, waar veel geleerd wordt. Maar zeker het allerbelangrijkste is, dat we een filmclub zijn. Daarop ligt de focus: de films van leden steeds op een hoger niveau te krijgen.

Binnen de LVSL zijn daarvoor veel leermomenten. Denk aan de filmanalyseavonden, de cursusavonden, de montageworkshops en gewoon de interessante activiteiten op de clubavonden. Om dit alles mogelijk te maken, is de inzet van veel LVSL-ers noodzakelijk. Het bestuur en allerlei commissies zetten zich in om de LVSL soepel te laten draaien en er voor te zorgen, dat er iedere keer weer een zo aantrekkelijk mogelijk programma is. Ik moet zeggen, dat we daar steeds in slagen met z’n allen.

De website en de Nieuwsbrief zijn belangrijke informatiebronnen. De redactie zorgt er steeds voor, dat Toon Verhoeven de aangeleverde info snel kan plaatsen. Toon bedankt daarvoor en uiteraard ook de redactie Jan van Zoest en Nico Schwering.


Foto's: Coby Haring

 Dan is er nog de ledenadministratie. John Wasser is daar zeer nauwgezet mee bezig. Ook jij John, bedankt daarvoor. Over de ledenadministratie gesproken, het aantal leden is voor het eerst in zeer lange tijd onder de 100 gedaald. Er zijn nu 94 leden, waarvan er 30 ook lid zijn van de NOVA en 22 donateurs. Ondanks dat verenigingen sowieso onder druk staan, is de LVSL nog steeds springlevend, maar vers bloed zou toch wel weer erg welkom zijn. Kijk eens in uw vrienden- of kennissenkring naar mensen die geïnteresseerd zijn in de filmerij en maak ze bekend met de LVSL.

U heeft hopelijk genoten van een overheerlijk Nieuwjaarsbuffet. Ook daar waren weer veel handjes die geholpen hebben. Heel erg bedankt daarvoor. En ja, dan is het ieder jaar de gewoonte om iemand die veel voor de LVSL gedaan heeft en doet in het zonnetje te zetten. Daar hebben we als bestuur dit jaar niet lang over hoeven na te denken. Wie zou het zijn? Wel: is het een man of is het een vrouw? Nou het is een man.

Deze man heeft zich ontzettend ingespannen voor diverse activiteiten binnen de LVSL. Bijna dagelijks ontvang ik één of meerdere mails van hem. Hij doet de secretariële werkzaamheden voor het Reportageteam, maar ook onderhoudt hij de correspondentie en contacten met organisaties als Ex Animo, Diogenes, Schouwenhoven en het Leids Levenslied om maar eens iets te noemen. U heeft het natuurlijk allang geraden toch? Het is Hans van Gerven.

Beste Hans: wij zijn jou zeer erkentelijk voor al het werk dat jij hebt verricht en nog steeds verricht. Daarom willen we je deze blijk van waardering geven met de hoop, dat je er iets voor je filmhobby mee kunt aanschaffen.

Beste mensen: ik wil een toast uitbrengen op de LVSL en wens iedereen een heel goed en gezond 2018.

André van der Tuijn
6 januari 2018

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)