Welkom bij de Leidse Video en Smalfilm Liga: LVSL

introfotoDe Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL) is de grootste film- en videoclub van Nederland. We zijn in staat gebleken om de leden enthousiast te maken en te houden voor het filmen door een boeiend programma aan te bieden voor alle leden. Afgezien van de feestdagen is er elke maandagavond wat te doen. Het seizoen loopt van begin september tot half mei.

Voor de LVSL staat voorop dat iedereen plezier beleeft aan deze hobby; niets moet en alles mag. Van alle activiteiten kan gezegd worden dat het vrijstaat of een lid er wel of niet aan deelneemt. Niemand die iemand wat kwalijk neemt.

Wij nodigen u bij deze van harte uit om op één van onze gezellige avonden langs te komen. U wordt dan verder op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen bij de club. U kunt als aspirantlid drie (aansluitende) avonden bijwonen, waarna u kunt beslissen of u wel of niet lid wilt worden.


Actueel bij de LVSL

In verband met het Corona-virus zijn er tot en met augustus 2020 geen bijeenkomsten van de Leidse Video en Smalfilm Liga in ons clubgebouw Vogelvlucht. Zodra dit weer wel mogelijk is, melden we dat ook op deze pagina van onze website. Natuurlijk kunt u wel zonder gevaar onze website uitgebreid bekijken en als u het een en ander aanspreekt, bent u uiteraard van harte welkom als de avonden in september 2020 weer starten.

LVSL Jaarvergadering 2017

op .

Maandag 30 januari 2017 hield LVSL haar jaarvergadering; aanwezig waren ruim 50 leden.

De jaarvergadering 2017 gaat over het jaar 2016, maar we noemen het toch niet de jaarvergadering 2016. Verwarrend kortom.

Het jaarverslag 2016 en de activiteiten en de plannen voor 2017 werden toegelicht en besproken.

Prominent in de plannen staat de jubileumviering, want LVSL bestaat dit jaar 75 jaar; in de maak is een jubileumfilm, er word een open avond georganiseerd en een feest In La France.

André van der Tuijn werd herbenoemd als voorzitter en Arie de Ridder en Norbert Entken werden herbenoemd als bestuurslid.


Foto's: Coby Haring

Toegelicht werd de positie van het reportageteam, dat binnenkort weer de Scratch mag gaan doen, ten opzichte van de Pieterskerk.

Vervolgens kwam het Financieel verslag aan de orde, dat door de penningmeester Jan van Zoest werd toegelicht.

Er ontstond een discussie over de voorgestelde contributieverhoging naar € 85 per jaar, maar de vergadering stemde in meerderheid hiermee in.

Namens de kascommissie, bestaande uit Jaap Baak en Leo van Aubel, las Jaap Baak het verslag voor; de vergadering stemde in met het verslag en déchargeerde de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

Tegen half tien sloot de voorzitter de vergadering en kon iedereen genieten van het door de penningmeester aangeboden drankje.

Het officiële, door de secretaris opgestelde verslag van de jaarvergadering kunt u te zijner tijd lezen op het besloten deel van de website.

Jan van Zoest

Kennismaken

kennismaken

Als gast mag u drie opeenvolgende LVSL avonden bijwonen. Een mooie manier om de club te leren kennen en te beslissen of u lid wilt worden.

Meer informatie

 

Onze activiteiten

activiteiten

De LVSL is een actieve club. Buiten de zomervakantie hebben we iedere week een activiteit. Op de kalender vindt u een overzicht van alle activiteiten.

Meer informatie

Bekijk onze films

filmskijken

In de Toonzaal vindt u een overzicht van films die door onze leden zijn gemaakt.

Bekijk onze films

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)