Het project “Purgatorium” is afgerond

Zoals bekend heeft de LVSL meegewerkt aan de totstandkoming van de (professionele) speelfilm “Purgatorium”. Deze medewerking hield in dat de LVSL de benodigde gelden heeft aangevraagd en verkregen van diverse subsidiegevers zoals Fonds 1818, VSB fonds, Fonds Cultuurparticipatie en het Prins Bernardfonds.

Als tegenprestatie mochten leden van de LVSL aanwezig - en behulpzaam - zijn bij de filmopnames. De achtergrondgedachte om hieraan mee te werken was dat de leden kennis kunnen opdoen en kunnen zien hoe een professionele filmcrew te werk gaat. Daarnaast geven de producer en de regisseur een aantal workshops op de LVSL clubavonden. Al met al dus een “Win-win situatie”. Weliswaar is het zaak dat de filmopnames ook daadwerkelijk gemaakt zijn voordat de gelden bij de LVSL worden aangesproken. Welnu, de filmopnames zijn klaar en de montage is in volle gang. De producer, Ross Walker, is zijn afspraken nagekomen en heeft de subsidiegevers - via onze penningmeester Jan van Zoest - volledig geïnformeerd over de gedane uitgaven en de benodigde bewijsstukken overlegd.

Een en ander heeft geresulteerd in de afronding van dit project voor wat betreft de LVSL. De subsidiegevers hebben aangegeven volledig akkoord te gaan met de financiële gang van zaken en hebben het project in hun boeken afgesloten.

Het bestuur van de LVSL wil de genoemde subsidiegevers dan ook zeer hartelijk bedanken. Ook gaat haar dank uit naar onze penningmeester, die veel werk heeft verzet om een en ander in goede banen te leiden. Tot slot ook dank aan de producent Ross Walker die steeds zijn afspraken correct is nagekomen. Het is een fijne samenwerking geweest. Wij kijken nu nog uit naar het uiteindelijk resultaat !!!

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)