Verslag workshopavond 12 sept. 2016

Maandag 12 september; workshopavond. Zoals gebruikelijk opent André van der Tuijn, voorzitter, de workshopavond met een hartelijk welkom. Verder doet hij een aantal mededelingen, o.a. over een Joint Venture productie: ‘Magic of the movies’ op 7,8,9 oktober a.s. in de Stadsgehoorzaal. Dit verslag zal langer zijn dan gebruikelijk. Dit komt omdat de inleider nogal wat te vertellen heeft en ik die informatie niet aan de lezer wil onthouden.

Ross Walker, filmproducent, geeft vanavond de eerste presentatie over de productie van een film en wat daar allemaal bij komt kijken. Ross is de producent van de film Purgatorium, die mede door hulp van de LVSL tot stand is gekomen en nu op de montagetafel ligt.

Ross heeft de Powerpointpresentatie naar ons toegestuurd die u hier kunt downloaden.

Wat is een (film)productie

Vanavond gaat het over fictie, de organisatie en de verschillende fases. Als we in deze workshop praten over ‘filmproductie’ hebben we het over een lange speelfilm op professioneel niveau, waarin acteurs fictieve scènes uitbeelden om een verhaal te vertellen (drama).

Hij benoemt de belangrijkste verschillen tussen 'filmen' en een professionele speelfilm maken, zoals financiering, creativiteit en ook commerciële belangen. Filmen gebeurt vaak alleen of met een klein team, waarbij de teamleden vaak meerdere petten op heeft; een gemiddelde speelfilm heeft een 'crew' van minimaal 30 tot 50 man, elk met een eigen afgebakende functie. Kijk maar eens naar de aftiteling van een grote Hollywoodproductie; daar werken honderden mensen aan mee. Filmen, zo vertelt hij wordt doorgaans gedaan voor een beperkt publiek, zonder duidelijke doelgroep. Vanwege de commerciële belangen die meespelen met een filmproductie is het belangrijk dat er nagedacht wordt wie de doelgroep is en hoe deze bereikt kan worden. De doelgroep voor deze film is tussen de 18 en 40 jaar en houdt van horror en psychologisch thrillers. Naast al deze ingrediënten, is een dosis geluk nodig om uiteindelijk tot een productie te komen.

De fases van een filmproductie?

  1. Development
  2. Pre-productie
  3. Productie
  4. Techniek

1. Development

Is het ontwikkelen van een idee naar een 'produceerbaar' scenario. Daarbij worden artistieke en commerciële belangen tegen elkaar afgewogen om uiteindelijk te beoordelen of het idee en het evt. resulterende scenario levensvatbaar zijn. De producent is hierbij de initiatiefnemer. Na een positieve beoordeling wordt een schrijver aangesteld om een scenario te schrijven. Soms wordt er een bestaand scenario gekocht; dit scenario is dus niet in opdracht van een producent geschreven. Een scenario wordt doorgaans meerdere keren herschreven om tot het uiteindelijke 'shooting script' te komen. Aan de hand van het scenario stelt de producent een productiebudget samen en een strategie om de benodigde financiering te regelen. Dat is op zichzelf al een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Crowdfunding en het Filmfonds worden genoemd als mogelijke manieren om geld te genereren. Er wordt een regisseur aangetrokken, en soms ook al enkele van de hoofdacteurs, die vaak ook eigen inzichten hebben die een aanpassing van het script nodig maakt.

2. Pre-productie

Het script/scenario is leidend voor de gehele productie en is bepalend voor o.a. het aantal draaidagen, opnamelocatie, soort en hoeveelheid apparatuur, het decor, rekwisieten, VFX (movie effects software), etc. Het script wordt daarom van A-Z ontleed, waarbij alle ‘departementshoofden' hun taken en prioriteiten kunnen stellen. De opnameleider stelt een planning op, welke scènes worden op welke dagen geschoten. Een film wordt meestal niet chronologisch opgenomen (Purgatorium grotendeels wel). Scènes die zich op dezelfde locatie afspelen, met dezelfde acteurs, licht of camera set-ups, worden zo veel mogelijk gegroepeerd; dat is ook kostenbesparend. Ook het casten van de acteurs, het zoeken van de crew en het scouten van de locatie hoort in deze fase. Hoe bekender de auteurs des te sneller vind je een investeerder.

Tech scout: de regisseur, cinematograaf, opnameleider, producer, production designer gaan naar de locatie toe om af te stemmen hoe de shots eruit gaan zien, welke camerabewegingen er gemaakt gaan worden, een lichtplan te maken, etc. Er wordt ook gelet op zaken als omgevingsgeluid en andere potentiele valkuilen. Verder worden nog enkele bij de leden welbekende onderdelen toegelicht zoals shotlist, storyboards, Production design en kostuumontwerp. Daarnaast wordt apparatuur geselecteerd op basis van de regievisie en praktische factoren zoals locatie, kosten, beschikbaarheid, etc. Tot slot wordt bij het calculeren ook rekening gehouden worden met catering, transport, verzekeringen, e.d.

3. Productie

Houdt het opnemen van de film in. Elke dag heeft een bepaalde planning gekregen. Voor elke scene vindt er een spelrepetitie en een technische repetitie plaats (zgn. doorloop). Als iedereen klaar is wordt de scene opgenomen; doorgaans wordt er eerst een totaal gedraaid, daarna vanuit verschillende camerastandpunten, zodat de editor (degene die monteert) later genoeg beeldmateriaal heeft. Bij deze film is er gewerkt met één camera. Van elke scene zijn 8 tot 10 takes gemaakt. Daarvan worden aantekeningen gemaakt of de take goed was of niet, continuïteitsproblemen, etc.

4. Techniek

Purgatorium vereiste een aparte aanpak qua techniek. Omdat het één vaste locatie is waarop gedraaid wordt, en er een beperkt budget én tijd is. Dat betekent dat de crew er voor gekozen heeft om met één stationaire lamp te werken, die voldoende hoogtebereik heeft en de set voldoende kan belichten. Verder is gekozen om met een RED Epic Dragon (6K sensor) te draaien. Omdat we in low-light filmden, was de camera uitgerust met een speciale olpf filter, wat de lichtgevoeligheid bevordert. Gekozen is om lange shots, veel beweging en veel scènes in één lange take op te nemen. Door technische ‘tekortkomingen’ zijn veel takes niet bruikbaar geworden. Zo waren er nog meer uitdagingen zoals geluid, niet ervaren crewleden (in opleiding) en de locatie die door slechte weersomstandigheden geluidsproblemen gaf.

Het produceren van een film is bijzonder werk. Je moet als producent bijzonder vasthoudend zijn en er veel energie in steken. Het bestuur van de LVSL heeft dat van Ross zeker ervaren. Iedere keer kwam hij weer met voorstellen en was daarin zeer vasthoudend. Dat heeft er zeker toe bijgedragen, dat de film tot stand kon komen.

Ross begon in 2011. Hij denkt dat de film begin 2017 gereed is voor het draaien bijvoorbeeld in een filmhuis.

Nadat nog enkele vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, bedankt de voorzitter Ross voor zijn uitgebreide presentatie.

Hans van Gerven

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)