Welkom bij de Leidse Video en Smalfilm Liga: LVSL

introfotoDe Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL) is de grootste film- en videoclub van Nederland. We zijn in staat gebleken om de leden enthousiast te maken en te houden voor het filmen door een boeiend programma aan te bieden voor alle leden. Afgezien van de feestdagen is er elke maandagavond wat te doen. Het seizoen loopt van begin september tot half mei.

Voor de LVSL staat voorop dat iedereen plezier beleeft aan deze hobby; niets moet en alles mag. Van alle activiteiten kan gezegd worden dat het vrijstaat of een lid er wel of niet aan deelneemt. Niemand die iemand wat kwalijk neemt.

Wij nodigen u bij deze van harte uit om op één van onze gezellige avonden langs te komen. U wordt dan verder op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen bij de club. U kunt als aspirantlid drie (aansluitende) avonden bijwonen, waarna u kunt beslissen of u wel of niet lid wilt worden.


Actueel bij de LVSL

In verband met het Corona-virus zijn er tot en met augustus 2020 geen bijeenkomsten van de Leidse Video en Smalfilm Liga in ons clubgebouw Vogelvlucht. Zodra dit weer wel mogelijk is, melden we dat ook op deze pagina van onze website. Natuurlijk kunt u wel zonder gevaar onze website uitgebreid bekijken en als u het een en ander aanspreekt, bent u uiteraard van harte welkom als de avonden in september 2020 weer starten.

Motto LVSL-avond 14 september 2015: “Aan de slag”

op .

De tweede maandag van de maand is bij LVSL cursusavond. De activiteitencommissie ( AC) heeft dit seizoen de cursisten van vorig jaar ingedeeld in groepen van ca 6 a 7 personen. Elke groep kiest een onderwerp en werkt dit uit tot een film. “Aan de slag “ is het motto dat de AC aan deze avond heeft gegeven; zelfwerkzaamheid, samenwerking en inspanning moeten aan het eind van het seizoen een film opleveren. Elke maand worden de vorderingen gemeld en zo mogelijk bekeken. 

Mijn waarneming is dat het een levendige avond was. Dat kwam denk ik omdat de leden van de groepen elkaar wel kennen, maar toch ook weer niet zo goed. En, er moest in onderling overleg een onderwerp gekozen worden en vervolgens moesten er ook keuzes worden gemaakt wat voor soort film het zou worden, bij voorbeeld een documentaire of een speelfilm en tenslotte moest er nagedacht worden hoe dat verder vorm gegeven moet worden.

De sfeer voelde als die van een eerste schooldag, hoewel dat voor de meeste deelnemers al weer even geleden is. Overigens lagen er al drie “opdrachten” voor LVSL om een film te maken: voor de Co Verhoogprijs, voor een Sinterklaasfilm en voor een film over het Devotionalia-museum onder de Hartenbrugkerk. Deze opdrachten vonden elk een groep die de opdracht aannam. De andere groepen kozen elk een onderwerp uit de lijst, die de AC had opgesteld.

Na de pauze werd de avond nog levendiger: de voorzitter, getooid met een bloemenkrans, begon een balletdansje uit te voeren. Hoe kwam die man daartoe?

Gerard de Boer had bedacht om het bullettime-effect in de praktijk te brengen.

Bullet time is een begrip – registered trademark of Warner Bros - dat is geïntroduceerd in de film The Matrix (1999) en het duidt op een bijzondere wijze van slow-motion filmen, waarbij gebruik gemaakt wordt van tientallen camera’s die de actie vanuit verschillende hoeken filmen. Als alle camera’s tegelijk opnames maken wordt de beweging stilgezet, terwijl de filmcamera zich om het stilgezette beeld heen beweegt.

In het midden van de zaal werd een statief opgesteld en met een touw werden de camera’s op 4 meter afstand van het statief gezet. Vervolgens moesten alle camera’s worden gericht op het statief vanaf 75 cm hoogte. Het statief werd weggehaald, André maakte zijn balletdansje en alle 28 camera’s filmden de sprong.

Gerard monteert al deze stukjes achter elkaar en dan hebben we als LVSL ge-bullettimed. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

Jan van Zoest


Foto's: Coby Haring

Kennismaken

kennismaken

Als gast mag u drie opeenvolgende LVSL avonden bijwonen. Een mooie manier om de club te leren kennen en te beslissen of u lid wilt worden.

Meer informatie

 

Onze activiteiten

activiteiten

De LVSL is een actieve club. Buiten de zomervakantie hebben we iedere week een activiteit. Op de kalender vindt u een overzicht van alle activiteiten.

Meer informatie

Bekijk onze films

filmskijken

In de Toonzaal vindt u een overzicht van films die door onze leden zijn gemaakt.

Bekijk onze films

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)