Aan alle LVSL leden

Op de laatst gehouden bestuursvergadering is een aantal besluiten genomen. Een daarvan betreft de toekomst van LVSL-Plus.

LVSL-Plus blijft de (administratieve) afdeling van LVSL leden die tevens NOVA lid willen zijn. Het lidmaatschap van de NOVA wordt niet meer gekoppeld aan de deelnemers die de LVSL -bijeenkomst op de 2e maandagavond van de maand bijwonen. Op die maandag werd de LVSL Plusavond gehouden, die dus verdwijnt.

Een en ander betekent dus, dat iedere LVSL-er kan kiezen waaraan hij/zij wil deelnemen.

Wat zijn o.a. de voordelen van het lidmaatschap aan de NOVA?

Leden van de NOVA kunnen deelnemen aan alle activiteiten die de NOVA organiseert. Denk hierbij aan zeer interessante cursussen, maar ook aan deelname aan filmfestivals. Verder ook deelname aan landelijke festivals of aan het inzenden van film(s) voor vertoning op de lokale TV zenders als TV-West en/of TV Rijnmond. Een ander voordeel is, dat bij vertoning van films op clubs of op NOVA-festivals de Buma/Stemra goed geregeld is en dat filmers dan geen gelden schuldig zijn aan de Buma/Stemra. Als bewijs, dat een filmer lid is van de NOVA, ontvangt het NOVA-lid een pasje en regelmatig de NOVA-nieuwsbrief.

Kortom als enthousiaste amateurfilmer/ster is het lidmaatschap van de NOVA een must. En de contributie is slechts 16 euro per jaar. Wil jij je ook als lid opgeven van de afdeling LVSL-Plus? Even een mailtje naar ledenadministratie@lvsl.nl en je bent lid van de NOVA.

Wat wordt er vanaf september aangeboden op de 2e maandagavond van de maand?

Deze avond wordt een zgn. “LVSL cursusavond”, voor ieder LVSL lid toegankelijk. Deze cursussen gaan gegeven worden op een hoog niveau, hetgeen dus betekent dat je echt “in the mood” bent om op een hoger niveau te komen. Ook zullen er regelmatig kleine opdrachten gegeven worden, naar aanleiding van de behandelde onderwerpen. Er zullen deskundige sprekers, c.q. cursusleiders worden uitgenodigd. Ook zullen er zgn. doe-avonden worden georganiseerd. (Licht, geluid, interview, montage, kadrering,enz.)

Dus ben je gemotiveerd om daaraan mee te doen, geef je dan t.z.t. daarvoor op. Het programma - vanaf september 2014 - zal later bekend gemaakt worden.

Een en ander betekent wel dat de deelnemers aan de Beginnerscursus, die nu naast de LVSL- Plus gegeven wordt door Steven Geldof, in kunnen stromen in de bovengenoemde cursus. Een logisch gevolg van de opbouw van beginnend filmer – Gabriël de Leeuw / Steven Geldof – naar vervolgcursussen op een hoger level. Daartoe zal t.z.t. mogelijk ook Steven Geldof uitgenodigd kunnen worden, als het onderwerp zich daartoe leent.

Het bestuur hoopt te bereiken dat de 2e maandagavonden een goede en ook interessante invulling blijven krijgen en dat deelname weer voor ieder LVSL-lid toegankelijk wordt.

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over dit onderwerp, schroom dan niet om je stem te laten horen aan het bestuur. In eerste instantie natuurlijk bij onze voorzitter.

Namens het bestuur,

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)