Verslag clubavond LVSL 17 maart 2014

Op deze clubavond was Pauline van Vliet onze gast. Op de website van caleidoscoopfilm.nl schrijft ze over zichzelf: “Pauline van Vliet: coach, levensverhalen vastlegger, filmmaker, vormgever educatieve projecten, community builder. Ik maak een film over de geschiedenis van een dorp. Ik zie dat het de mensen van het dorp verbindt: de geschiedenis komt opnieuw tot leven en ze praten erover met elkaar. Ik leg een familiegeschiedenis vast.”

paulinevanvliet1Zij is historica en heeft vijftien jaar lesgegeven. Zes jaar geleden heeft zij besloten iets geheel anders te gaan doen: oral history, dat wil zeggen: zij laat mensen een verhaal vertellen (“oral”) over een bepaalde periode in het verleden (“history”) en legt deze verhalen met en in film vast. Duidelijk te merken was dat zij een enorme drive heeft om gesproken levensverhalen vast te leggen.

Als voorbeeld liet zij een gedeelte van een film zien, die leerlingen van een VMBO in Castricum hadden gemaakt over de ervaringen en de belevenissen van mensen, die als soldaat eind jaren ‘40 zijn uitgezonden naar Nederlandsch Indië. Tien groepjes kinderen hadden elk een Indiëganger geïnterviewd en daarvan films van 10 minuten gemaakt. Pauline van Vliet heeft deze 10 films samen met iemand anders tot een geheel gesmeed.

In zo’n educatief project, vertelde zij, verbindt zij de ervaringen van oudere mensen met die van de schoolgaande jeugd: ouderen vertellen over hun wereld van vroeger en leerlingen gebruiken die informatie voor hun eigen project. De uitwerking van haar films en filmprojecten is ‘community building’: mensen raken in verbinding met elkaar.

(Opmerking van uw verslaggever: Toon Verhoeven heeft een documentaire gemaakt , die is uitgebracht in 2013 en die als titel heeft:” Schijndelse militairen in Nederlands-Indië”. Hij heeft deze film vertoond op een LVSL-avond. Toon: “In de film van Pauline van Vliet en in mijn film geven de mensen soms letterlijk dezelfde antwoorden op vragen over de kennismaking met een vreemde cultuur, de lange zeereis, de politionele acties, alsof na zo lange tijd de ervaringen en belevenissen van toen in een soort standaardzinnen worden verwoord”.)

paulinevanvliet2Na de pauze vertelde Pauline over de film: “Soldaat onder het zand”. Deze film gaat over de slag bij Castricum in het jaar 1799, in welke slag 20.000 Russische, Engelse en Franse militairen sneuvelden. De Engelsen en Russen waren bondgenoten van onze stadhouder en zij wilden de Franse bezetter verdrijven Zie bijgaande trailer van deze film op Youtube.

Dit educatieve project kostte €10.000. Het was een ook een spannend proces, vertelde Pauline, want mensen hadden via crowdfunding deelgenomen aan dit project en het moest op een bepaalde datum, zoals door haar beloofd, aan de crowdfunders en aan de wereld, gepresenteerd worden. Mensen konden intekenen voor € 25, € 50 of meer en kregen dan bij voorbeeld een DVD als tegenprestatie of een figurantenrol in de film.

Als tips voor interviewen gaf Pauline: a) stel open vragen, zoals: “Wat bedoelt u?” “Wat voelde u daarbij?”” Kunt u een voorbeeld noemen?” en b) blijf nieuwsgierig, blijf doorvragen: mensen merken of je oprecht geïnteresseerd bent.

De aanwezigen stelden diverse vragen aan Pauline van Vliet; zij heeft ons als LVSL-leden op deze avond enkele mooie voorbeelden laten zien van het filmisch vastleggen van levensverhalen.

Jan van Zoest,
21 maart 2014

 

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)