Verslag LVSL-Plus 10 maart 2014

Dit keer een kort verslag, althans het inhoudelijke deel van de Plusavond 10 maart 2014. De meest spraakmakende film van de avond was het reclamefilmpje van ondergetekende en dat was dan ook het enige filmpje.

Het was een geanimeerde film, snel opgenomen en snel gemonteerd met het doel om aan de hand van deze film te worden bijgepraat over hoe een reclamefilmpje eruit moet zien. Het commentaar beperkte zich echter tot het al of niet begrijpen van de film, maar dat aspect komt ook wel eens voor bij professionele films en dan is het zaak dat de reclame (film) vaker wordt getoond. Even opgemerkt een slordigheidje qua geluid in de montage en nogmaals het advies om met slechte boxjes te werken.

Mededelingen

 • De NOVA krijgen binnenkort een nieuwe lidmaatschapskaart en de plusleden betalen is €16
 • Het regiofestival vindt plaats 12 April 2014 in de Tuytert te Krimpen aan de IJssel; kaarten alleen verkrijgbaar (€5) via de website http://www.zh12.videofilmers.nl
 • Er is een reisfestival in Juli (26 of 27), georganiseerd door Filmclub Cine uit Zwijndrecht, iedere club kan zijn beste reisfilm inleveren en de maker moet aanwezig zijn.
 • Er wordt gewerkt aan een regiocursus geluid
 • In November is er een jurytraining
 • De regio heeft € 750 beschikbaar gesteld voor een regionaal jeugdproject; suggesties en aanmeldingen bij de voorzitter.
 • Uit de wandelgangen: De Haagse filmclub HAF heeft vele clubfilms staan op een besloten deel van de Vimeo; toegankelijk met wachtwoord. Deze dienst (vergelijkbaar met YouTube) heeft vele vooral betere films op haar site staan. Hier kan de LVSL communicatie commissie zeker wat van leren; contactpersoon is Jules Oyserman (Zie link op onze website)

Voortgang

 • De samenwerking met TV West en TV Rijnmond kwam weer aan de orde en Henny Hartevelt heeft een lijstje opgesteld van de aangemelde films. Henny weet in welke vorm de filmpjes aangeboden moet worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar Henny, maar wellicht kan hij hier een berichtje op de LVSL site aan wijdden.
 • Henny is ook op zoek naar fondsen voor zijn beoogde film over Goeie Mie; hij denkt een jaar nodig te hebben voor de voorbereidingen.
 • Het idee werd geopperd om van elkaar foto apparatuur te lenen, maar de club heeft ook de nodige spullen in de kast staan. Om welke apparatuur het gaat is niet bij iedereen bekend. Alhoewel dit in het jaarverslag staat lijkt het zinvol de apparatuur te benoemen op de beschermde LVSL site.
 • Mario verwoorde het ongenoegen bij de groep over de geringe plus activiteit, maar wees niet alleen op Gerard en Else maar ook naar de groep, die door het niet aanleveren van filmpjes ook te weinig animo toonde, maar daarbij moet ook nog aangemerkt worden dat er ook nog een AC plus is.

Programma LVSL plus 14 april
Besloten is dat Henny op deze avond uitleg geeft over kadrering met aanvullend de toepassing hiervan met eigen camera. Na de pauze wordt timelapse besproken en laat ondergetekende timelapse filmpjes zien van de opbouw van de tribune en het vollopen van de tribune met bezoekers van de Scratch; wellicht heeft Jan Kleijn ook een timelapse filmpje.

Joop Mosterd

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)