Interview met Pim Perquin

Zou in de film “Slumdog Millionaire” aan de hoofdpersoon de quizvraag zijn gesteld : “Noem vijf bekende LVSL’ers?“, dan zou deze ongetwijfeld de naam van Pim Perquin daarbij hebben genoemd.

Wat heeft Pim ervoor moeten doen om deze bekendheid op te bouwen?

Hij is al sinds 1994 lid van de LVSL; via Joop Ramb is Pim bij de LVSL gekomen. Vriendelijk gezegd, zo vertelt hij, was de LVSL in die tijd geen spetterende club. Toen Joop Ramb stopte als voorzitter werd Pim gevraagd voorzitter te worden; hij stelde wel als voorwaarde aan zijn voorzitterschap dat er tenminste 40 leden bij de LVSL zouden moeten zijn, maar dat werden er 150! Pim is van 1998-2002 voorzitter geweest.

Door dat voorzitterschap word je natuurlijk al snel een bekend LVSL’ er, maar er is meer. Pim heeft de - voor de LVSL plezierige - neiging zich overal mee te willen bemoeien. Hij zegt, dat hij dat soms een beetje uit armoe doet, omdat zich er anders niemand mee bemoeit of omdat er zich iemand te laat mee bemoeit en dat dan het momentum voorbij is.

Voorbeeld: Als redactie van de LVSL kreeg ik onlangs een verzoek om een geplaatst artikel in te trekken, omdat het artikel naar de mening van deze persoon niet gepast was voor de LVSL. Als redactielid ontving dit bericht terwijl ik ergens buiten was en ik nam mij voor om een antwoord te geven als ik thuis was. Ondertussen kwam er al een reactie van Pim, die dit bericht ook ontvangen had als bestuurslid, waarin hij piekfijn uit de doeken deed dat het artikel naar zijn bescheiden mening wel gehandhaafd kon worden. Makkelijk natuurlijk voor mij als redactielid, want ik was het hiermee eens en het antwoord was al gegeven.

Maar Pim heeft ook een grote naam binnen de LVSL opgebouwd als organisator van het reportageteam. Hij heeft veel contacten in Leiden en al een aantal jaren brengt de LVSL de Scratch-dagen op de TV-schermen in de Pieterskerk met Pim als drijvende – dit woord in meerdere betekenissen – kracht.

Dankzij zijn bemoeienis kunnen de vele LVSL-vrijwilligers filmen en mixen en samen zorgen voor een geslaagde weergave van het concert voor het publiek in de kerk. Van de opbrengst van de Scratch kan de LVSL diverse activiteiten bekostigen.

“Hoeveel tijd besteed je aan LVSL, Pim? “, was één van mijn vragen. Antwoord: “Toch zeker 2, soms 3 dagen per week”.

Trots verhaalt hij over het binnenhalen van bij voorbeeld Kees Brusse en Steven Geldof. De organisatie van de workshops en cursussen is uit zijn koker gekomen.

Zelf filmen voor de club doet hij niet meer; wel maakt hij nog vakantie- en familiefilms. Monteren vindt Pim leuk.

“Pim, heb je nog tips voor de LVSL?“ Nee, hij heeft geen specifieke tips, behalve dat de LVSL nieuw bloed nodig heeft en inventief moet zijn om de leden binnen te halen en aan zich te blijven binden. Hijzelf is constant bezig met het bedenken en in de gaten houden van mogelijkheden voor de LVSL.

En dat voor een man, die al bijna 80 is, maar je merkt niet dat zijn leeftijd een belemmering zou zijn.

Op mijn vraag of ik “Mister LVSL” boven het artikel mocht zetten, antwoordde Pim negatief. Dat doe ik dan ook niet, maar ik denk dat we ons als LVSL gelukkig mogen prijzen met zo’n man. Net als Dev Patel, de hoofdpersoon in “Slumdog Millionaire”, zou ik het antwoord op de vraag: “Noem 5 bekende LVSL’ ers” vanuit de praktijk en vanuit mijn eigen ervaring kunnen geven: Pim Perquin zou daar zeker bij zijn.

Jan van Zoest
redactie LVSL, 5 maart 2014

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)