Jaarvergadering 2014 LVSL

Joop Ramb
Maandagavond 17 februari 2014 was de avond van de jaarvergadering van de LVSL. Maar misschien was het meer nog de avond van de verkiezing van Joop Ramb tot erevoorzitter van de LVSL ! Op de agenda van de jaarvergadering stond cryptisch onder 7: Bestuurssamenstelling + bijzondere verkiezing. Aangekomen bij agendapunt 7 moest de voorzitter, André van der Tuijn, wel onthullen dat de bijzondere verkiezing Joop Ramb betrof. Joop zat toevallig op de eerste rij – zijn gehoor laat hem enigszins in de steek, zei hij, vandaar.

André lichtte toe waarom het bestuur Joop voordroeg voor het erevoorzitterschap van de LVSL: Joop is al meer dan 50 jaar lid van de LVSL, hij is 15 jaar voorzitter geweest en hij heeft begin negentiger jaren in feite de LVSL overeind gehouden, toen het aantal leden heel laag was.

Met algehele stemmen kozen de aanwezige LVSL-ers Joop tot erevoorzitter. Namens het bestuur en de leden feliciteerde André Joop met zijn verkiezing; Norbert Entken bood Joop namens de LVSL een sculptuur in glas aan, dat de vorm heeft van een filmrol en dat voorzien is van de tekst: “Joop Ramb, Erevoorzitter LVSL, 2014”. De kunstenares is: Heleen van der Spek.

Jaarvergadering
De jaarvergadering zelf telde zo’n 60 deelnemers ( inclusief 10 bestuursleden). De agendapunten werden vlot behandeld; Marga Swaans had een aantal schriftelijke vragen gesteld, die de penningmeester, Jan Piet Vroom, beantwoordde.

John Wasser kreeg applaus omdat hij de ledenadministratie een nieuwe vorm heeft gegeven.

Over de financiën bracht de Kascontrolecommissie bij monde van Arend de Bruin verslag uit; het voorstel om de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester te déchargeren werd met algemene stemmen aangenomen.

De begroting 2014 werd besproken; de begroting zal, zo lichtte het bestuur toe, richtinggevend en taakstellend worden. De contributie voor 2014 blijft € 65.

De penningmeester bood een gratis consumptie aan aan alle aanwezigen.

YouTube
De jaarvergadering was ook een beetje de avond van YouTube: in de rondvraag kwam een vraag van Peter Versluijs aan de orde, namelijk: of het de LVSL-leden wel duidelijk was dat de films, die de LVSL op haar website heeft staan, in feite op YouTube zijn geplaatst? André lichtte toe dat deze films bedoeld zijn om de LVSL te promoten; zij worden dus openbaar en zijn dan dus ook te downloaden door derden.

Na de pauze gaf Toon Verhoeven, onze webmaster, een demonstratie van de vernieuwde website. Onder meer past het scherm zich nu aan aan het formaat van een iPad en van een IPhone.

Toon ging ook in op het het gebruik van YouTube door LVSL; Toon vond dat we niet te bang moeten zijn om YouTube te gebruiken. De stelling dat je je auteursrecht verliest door een film te uploaden naar YouTube is niet juist; wel krijgen YouTube en de bezoekers van YouTube bepaalde licentierechten.

Hans Stauttener liet zien wat je met Twitter kunt doen. Zijn oproep was: ga op Twitter en volg @FilmclubLVSL op Twitter en retweet interessante berichten naar je volgers.

Jan van Zoest

jaarvergadering-Joop-Ramb

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)