De tijdmachine

Het filmprogramma op maandag 20 januari 2014 werd ingeleid door onze voorzitter André van der Tuijn. De film over “de herbegrafenis” is verplaatst naar de volgende maand. De aanwezige leden worden opgeroepen om aanstaande zaterdag de Cinefleur bij te wonen. En volgende week maandag zijn er weer als gebruikelijk de Workshops.

Voor het eigenlijke werk begon hield Toon Verhoeven een korte toespraak over de promotiefilm voor de LVSL. Daarna werden als smaakmaker en ter inspiratie enkele reclamefilms getoond. Diverse leden meldden zich aan om aan deze promotiefilm mee te werken.

Daarna was het de beurt aan vier jubileumfilms die elk vooraf door André van een korte aankondiging werden voorzien. De filmclub werd opgericht op 26 maart 1942, zoals ook in het logo staat. Iedere vijf jaar werd er een lustrumfilm gemaakt. De oorspronkelijke naam was Leidse Smalfilm Liga. Video was in die tijd nog niet bekend. Het was de bedoeling dat er in die jubileumfilms zoveel mogelijk leden in beeld zouden komen. In de begintijd kwamen de oorspronkelijke oprichters Herman Kleibrink en Emile Timan dus veelvuldig in beeld. Ik meen het gezicht van Emile Timan zelfs in alle getoonde films herkend te hebben. De oude smalfilms zijn recentelijk gedigitaliseerd, en daarmee nu feitelijk óók video geworden.

De eerste film die getoond werd was van het 25 jarig jubileum van de L.S.L. uit 1967. Het was een zwart-wit film van 20 minuten lengte. De film begon, en speelde zich ook voor een deel af, in de tuin van een lid, genaamd “Begeer”. De film was “slow” gemonteerd, conform de aankondiging. Toch waren er verrassende beelden die ook de moderne aanschouwer konden boeien.

Daarna kwam de film uit 1982 aan bod waarmee het 40 jarige lustrum van de L.S.L. werd gevierd. Deze film was in kleur. Het tempo was wederom traag en de film langer. De rode draad was de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, die zich kon aanmelden bij het secretariaat van de club dat toen tijdelijk was gevestigd in Strandtent 13 in Katwijk aan Zee. Dit ontlokte uit de zaal de uitroep “dat er niet veel was veranderd.” De oude draaischijftelefoons die met een lange kabel over het strand werden verplaatst, een Remmington schrijfmachine en de P.T.T. postbesteller lieten echter zien dat de tijd niet had stil gestaan. Naast Herman Kleibrink en Emile Timan was een belangrijke rol weggelegd voor Jan Meijvogel, die ook in de zaal aanwezig was.

Na de pauze werd de film “Hoogstandje” van het 55 jarig jubileum uit 1997 getoond. Deze film toont een aantal leden die in Leiden op zoek zijn naar het hoogste camera standpunt en hun belevenissen. Ze komen daarbij op het terras van V&D, op de Burcht, en de toren van het stadhuis. Het avontuur eindigt na een valpartij op de trap van het stadhuis met een gebroken been in het ziekenhuis op de bovenste verdieping van het L.U.M.C. met een prachtig uitzicht over de oude binnenstad. In deze film figureren o.a. een jonge André van der Tuijn en Pim Perquin. De oproep uit de film van 1982 voor een nieuwe voorzitter had dus resultaat opgeleverd.

De laatste film van de avond was “Sterke verhalen” van het 12e lustrum in 2002. In deze film zitten de leden van de LVSL in een café in kleine groepjes aan verschillende tafeltjes elkaar “sterke verhalen” te vertellen over de geschiedenis van de club. In één daarvan reist een aantal leden van de club in een tijdmachine naar het jaar 2012. Vanuit hun “toekomst”, die wij nu inmiddels al achter ons hebben en als verleden beschouwen, roepen ze Pim toe: “Wat ben je oud geworden.”

De avond zelf was in feite ook als een reis met een tijdmachine. Er werd getoond hoe de pioniers van de club met smalfilm werkten, en monteerden. De manier waarop daarbij met het geluid was omgegaan. De overgang van film naar video en de montage met de computer. En de verschillen in snelheid van montage in de loop der tijd. Maar het leukst om te zien waren alle gezichten en het acteerwerk van de leden, en de lol ze met elkaar hadden in het maken van al deze films. Ik hoop dat nog veel van dergelijke films zullen volgen. Dan hebben wij een hoop plezier en de club nog een lange toekomst.

Nico Schwering

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)