Nieuws van ZH’12, de regio van de NOVA

Corona
In juni was er nog hoop dat het allesverlammende Coronavirus plaats maakt voor meer activiteiten. Inmiddels weten wij dat dat een illusie is gebleken. Corona is het meest gebruikte woord van 2020 geworden. De horeca gaat weer dicht en enkele clubs, die geprobeerd hebben weer clubavonden te houden stoppen er waarschijnlijk ook weer mee. Dit is de eerste ZH’12 nieuwsbrief met een lege agenda. De vooruitzichten op korte termijn zijn somber. Hoe onzeker het allemaal ook is, het bestuur van ZH’12 wil toch plannen maken voor volgend jaar. Die plannen gaan uit van business as usual, maar als het nodig is om activiteiten te annuleren doen wij dat of zoeken wij een alternatief.

Regiofestival
Dit jaar kon het regiofestival niet doorgaan, maar de films zijn wel gejureerd. Er is dus een uitslag, maar die weet alleen de jurysecretaris. Hoewel het maken van een speelfilm door alle beperkende maatregelen bijna onmogelijk is, zijn er wel andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld thuis een animatiefilm maken of er op uit gaan en een natuurfilm maken. Bovendien kan je altijd monteren als je al materiaal had van voor de Corona-ellende. Er kunnen dus toch films gemaakt worden.

De NOVA gaat er vanuit dat er in november 2021 een Filmgala komt, dus wij moeten bijtijds onze films aanmelden. ZH’12 wil volgend jaar twee regiofestivals houden met enkele weken tussenruimte. De data zijn nog niet bekend. Het eerste wordt het al bestaande programma van 2020 en het tweede gaat bestaan uit nieuwe films. Alleen de nieuwe films van 2021 worden gejureerd, want de rest is dit voorjaar al gejureerd. Op deze manier willen wij voorkomen dat door gebrek aan projectietijd films moeten afvallen. De RVSL gaat beide festivals organiseren. In 2022 is Filmgroep Rijnmond aan de beurt, die dan ook een uitgesteld jubileum viert. Als blijkt dat een traditioneel festival niet kan zal er een online festival georganiseerd worden. Het jureren op de clubs zal ook anders zijn dan andere jaren. Juryleden bekijken de films thuis en houden via Skype een juryoverleg. De juryleden komen niet naar de club om de uitslag te presenteren. Er zal worden bekeken of het mogelijk is een livestream op te zetten, zodat de jury toch iets over de films kan zeggen. Hoe dit allemaal gaat gebeuren hangt af van de situatie van het moment. Het zou fijn zijn als er toch een flink aantal nieuwe films vertoond kan worden. Laat je niet afremmen door de omstandigheden, maar houd er natuurlijk wel rekening mee.

Reisfilmfestival
Het reisfilmfestival zal in juli 2021 worden gehouden en wordt georganiseerd door Toverlint in Gouda. Ook hier geldt weer het voorbehoud dat de omstandigheden het mogelijk moeten maken. Nadere informatie is te vinden op onze website: https://zh12.videofilmers.nl

Themafestival
Het themafestival zal in oktober 2021 worden georganiseerd door Cine ‘67. Het thema is nog steeds Vrijheid. Dat was toen geïnspireerd op de bevrijding van 75 jaar geleden, maar daar is nu in Coronatijd een heel andere dimensie bijgekomen.

Filmtrainingen
Henk van de Meeberg heeft twee online filmtrainingen verzorgd, namelijk: De creatieve camera en Beeldexpressie. Voor de eerste cursus waren er meer inschrijvingen dan er in één keer konden deelnemen. Degenen, die niet mee konden doen, komen begin volgend jaar aan de beurt. Er zijn nog wat plaatsen over, dus daarvoor kan je je later nog inschrijven. De cursisten van de online-trainingen waren heel enthousiast dus mis het niet. Er is ook nog een stap 4 en de jurytraining stap 5. Dat zullen fysieke trainingen zijn, dus die kunnen alleen doorgaan als dat verantwoord is.

De jaarlijkse training voor juryleden zal dit jaar niet doorgaan.

De lichtvoetige film
Humor in de film is het moeilijkste dat er is. Dat is de aanleiding voor het filmproject De lichtvoetige film. Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft een flinke financiële bijdrage toegezegd. Helaas hebben wij de start van het project al twee keer moeten uitstellen. Begin volgend jaar bekijken wij de situatie opnieuw.

Contributie
Een jaarlijks terugkerend onderwerp is de contributie. Onlangs is een online regiovergadering gehouden, waarin de vertegenwoordigers van de clubs akkoord zijn gegaan met het voorstel van het bestuur de contributie ongewijzigd te laten. Doordat het regiofestival niet doorging is er weliswaar minder geld uitgegeven, maar volgend jaar staan er twee regiofestivals gepland. Dan geven wij het uitgespaarde geld uit als de omstandigheden dat toelaten.

ZH’12 bestuur
Er is al enige tijd een vacature voor een bestuursfunctie bij ZH’12. Het bestuur wil deze graag invullen. Binnen het bestaande bestuur zijn voldoende mogelijkheden om te schuiven met functies. Je hoeft dus niet persé penningmeester te willen worden. Wie het ZH’12 bestuur wil komen versterken kan zich bij het eigen clubbestuur melden. Informeren naar taken e.d. kan natuurlijk altijd bij het bestuur van ZH’12.

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Audiovisuele Amateurs Zuid-Holland, welke is aangesloten bij de Nederlandse organisatie Van Audiovisuele amateurs (NOVA)

BESTUUR ZH’12
Voorzitter Emile de Gruijter, Secretaris Elvira Franken, Penningmeester Vacature, Vice-voorzitter Nancy Dijksman, Bestuurslid Rik Kapoen U kunt contact opnemen met het bestuur via het contactformulier op de website van ZH’12.

INFORMATIE
Websitebeheer Emile de Gruijter, Redactie nieuwsbrief Emile de Gruijter. Inschrijving KvK 56455739 Bankrekening NL98 INGB 0007468517 t.n.v. Vereniging Audiovisuele Amateurs Zuid Holland

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)