De feestelijke jaarlijkse algemene ledenvergadering van 17 februari 2020

De jaarlijkse ledenvergadering van de LVSL op 17 februari 2020 had deze keer een vervroegde aanvangstijd. De voorzitter André van der Tuijn had dit van tevoren aangekondigd. Dus maakte ik dat ik op tijd in Vogelvlucht was. Voorin de zaal stond de tafel waar het bestuur tijdens de jaarvergadering gebruikelijker wijs achter plaatsneemt. En achterin de zaal nabij de bar waren statafels geplaatst voor het nuttigen van een drankje. Bovendien waren een aantal leden bijzonder feestelijk gekleed. Foto en filmcamera’s in de aanslag. Veel leden van de familie Perquin waren aanwezig en zij werden vakkundig door Ria van een drankje voorzien. Twee rijen stoelen voorin de zaal waren speciaal voor hen gereserveerd. Gevoelsmatig vertelde dit al dat er deze avond iets bijzonders stond te gebeuren.
Klokslag half acht open de voorzitter André van der Tuijn de jaarvergadering. Hij geeft een zakelijke uitleg van de globale indeling van de avond met betrekking tot de jaarvergadering. Eerst zullen we de bestuurssamenstelling bespreken en de aan- en aftredende bestuursleden behandelen. Dan zal er een pauze volgen. En daarna zullen we inhoudelijk de jaarstukken van 2019 en de plannen voor 2020 bespreken.

Er wordt met besloten dat André van der Tuijn aan zal blijven als bestuursvoorzitter. Leo van Aubel zal tot het bestuur zal toetreden als 1e secretaris, Norbert Entken zal een stapje terugdoen als 2e secretaris, Wim Hofman zal toetreden als commissaris Techniek en Communicatie, en Nelleke Hovestreijdt zal toetreden als commissaris. Alles met instemming van de aanwezige leden.
Vervolgens begint de voorzitter aan een zichtbaar emotionele toespraak vanwege het terugtreden van Pim Perquin als bestuurslid van de LVSL. Pim was in 1994 begonnen bij de filmclub en al snel toegetreden tot het bestuur. Eerst als penningmeester en daarna is hij in 1998 voorzitter geworden.
Bij elkaar is hij al 26 jaar lid van de vereniging en altijd van grote betekenis geweest. André vertelde dat de leden van de LVSL gevraagd was een bijdrage te leveren voor een Liber Amicorum (dat betekent vriendenboek en moet men zeker niet verwarren met Liber Amoricum dat heel iets anders betekent). En nagenoeg alle leden hadden hiervoor uiteindelijk een bijdrage geleverd. Dit boek werd aan Pim overhandigd. Bovendien werd Pim, nadat de leden van de filmclub daar unaniem mee hadden ingestemd, het erelidmaatschap van de LVSL overhandigd gesymboliseerd door een
oorkonde.

Daarna nam Pim Perquin het woord om allen te bedanken. Hij wil graag betrokken blijven bij de LVSL en zal zoveel als mogelijk komen. Tevens bedankte hij voor alle blijken van medeleven, tot de schouderklopjes aan toe, en eindigde met “tot ziens”.
Daarna zou de pauze beginnen, maar toen kwam Hans van Gerven de zaal binnen met onze Leidse Burgemeester Lenferink en enkele journalisten en fotografen in zijn voetspoor. De burgemeester werd verzocht plaats te nemen achter de bestuurstafel. Daar nam hij het woord en begon te vertellen dat hij zich eerst eens fatsoenlijk aan moest kleden. Hij haalde daarop een fluwelen zakje uit zijn jas waar zijn Leidse ambtsketting uit tevoorschijn kwam en deed deze ter plekke om zijn hals.
Toen begon hij te vertellen over Pim Perquin die in 1934 was geboren en al meer dan 25 jaar lid was van de LVSL. Pim Perquin was de bedenker van de Leidse Spiegel in 2002, de filmopnamen die werden gemaakt in Leiden in het jaar van het Burgemeestersreferendum. Pim presenteerde films in
de verpleeghuizen van Zonnebloem. Pim mag zich met recht “Mister LVSL” noemen. Bovendien heeft Pim Perquin ook bijgedragen geleverd aan de basketbal vereniging Bona Stars die in Leiden zo succesvol is geweest. (NB Pim Perquin is ook erelid van de basketbalvereniging BS Leiden vanwege zijn grote verdiensten voor die vereniging). Pim Perquin was dus van grote betekenis voor de Leidse samenleving. “Daarom”, zo zei burgemeester Lenferink, "Heeft het de Koning behaagd om Pim Perquin te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau."
Daarna begon pauze en werd er getoast op Pim, en hij werd met zijn familie en de prominente clubleden uitgebreid geïnterviewd en gefotografeerd.

Om 21:15 uur werd de ledenvergadering voortgezet onder leiding van André van der Tuijn. Nu werd het jaarverslag inhoudelijk behandeld met alle zakelijke en financiële paragrafen. De penningmeester Jan van Zoest gaf een duidelijke toelichting op de balans. Het jaar 2019 was met een gering tekort afgesloten. De kascontrolecommissie kon zich ook vinden in het gevoerde beleid. Jaap Baak wordt het nieuwe lid van deze kascontrolecommissie. Ook worden de plannen voor 2020 toegelicht.
Vogelvlucht staat op de nominatie om gesloopt te worden. Mogelijk moeten we op zoek naar een nieuw onderkomen. Het stramien van de avonden zal hetzelfde blijven. In het voorjaar is Joost Timp en in het najaar André van der Hout gecontracteerd. Hans Flick zal het reportageteam gaan leiden.
De contributie zal in 2020 gelijk blijven. Alle aanwezige leden stemmen hiermee in. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Om 22:05 uur was de vergadering ten einde. Ria Mazzacani-Perquin bedankte daarna alle aanwezigen voor "de aandacht voor haar lieve broer."
Het is zeker een bijzondere avond geweest.
Eén om nooit te vergeten.


Nico Schwering

- - - - - - - - - -
De volgende ochtend stonden de berichten van de journalisten van de verschillende bladen al op
internet met de foto’s:

Leidsch dagblad: “Koninklijk lintje voor Leidse filmer Pim Perquin“

Leidse glibber: “Filmer Pim Perquin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau“

Sleutelstad 93.7FM: “Filmer Pim Perquin werd erelid LVSL en kreeg Koninklijke onderscheiding”

Foto's: Leo van Aubel & Marion Smit

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)