Verslag van de Workshopavond 25-11-2019

Op deze laatste workshopavond van dit jaar waren weer ruim vijftig leden aanwezig. Dit geeft aan dat we dit toch ook als een populaire avond mogen beschouwen.
Er worden op deze avond vijf montageprogramma’s behandeld, met name:

MAGIX: Deze workshop wordt gegeven door Cees Landwier en Leo van Aubel met assistentie van Hans van Gerven. Deze workshop heeft de meeste deelnemers - ruim twintig - en wordt met groot enthousiasme gegeven en …. gevolgd.

ADOBE Première: Alhoewel deze workshop aanvankelijk moeizaam opgang kwam, waren er op deze avond 9 leden aanwezig. Gezamenlijk is besloten om volgend jaar door te gaan. Micha de Bruin en Joop Mosterd zullen deze avonden gaan leiden. De deelnemers zullen ook onderwerpen aandragen om te behandelen.

FINAL CUT X: Door de afwezigheid van André leidde Hans Stauttener vanavond deze workshop, waarvoor dank Hans. Ook deze workshop loopt goed, ondanks het geringe aantal deelnemers vanavond. Telkens worden er, vaak vooraf afgesproken onderwerpen, behandeld.


i-MOVIE: Deze workshop wordt gegeven door Kees Simmerman. Kees neemt hiervoor steeds zijn eigen Apple computer mee en behandelt vooraf door hem en anderen gekozen onderwerpen. Ook hier weer een groepje enthousiaste volgers.
EDIUS: Jaap Rostohar geeft deze workshop met groot enthousiasme en deskundigheid. Deze workshop telt maximaal 7 deelnemers. Ook bij deze workshop zijn telkens nieuwe - vaak door Jaap zelf ingebrachte – onderwerpen aan de orde.

Al met al dus een leerzame avond die steeds trouw wordt bezocht. Als iedereen aanwezig kan zijn hebben we 67 deelnemers, maar natuurlijk zijn er absenten.
(Vakantie, verjaardag, of anderszins) Reden genoeg om in 2020 door te gaan met deze workshopavonden. (Steeds op de 4e maandagavond van de maand)

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)