Verslag van de Cursusavond, 9 september 2019

Zoals gebruikelijk opent de voorzitter de avond en heet de heer Theo Kok hartelijk welkom. De gast vertelt zijn zienswijze over inhoudelijk monteren. Daarbij zal hij na de theoretische kant a.d.h.v. door LVSL-leden gemaakte films dit verder verduidelijken.

Mededelingen

  1. Volgende week is het clubavond en dan verzorgen twee LVSL-ers de avond. Else van Laere introduceert FilmLab en Jaap Rostohaar laat zien wat je allemaal met een greenscreen kunt doen. Hij licht een tipje van de groensluier op.
  2. De week daarna is er weer een avond met montageworkshops. Heeft u vragen over uw pakket, stel die dan van tevoren aan de workshopleiders. Of laat weten, waar u wat meer over wilt weten.
  3. De wedstrijd op 30 september 2019 heeft al heel wat inschrijvingen aan films. Het wordt nog wel een probleem om alle films te vertonen. De Activiteitencommissie komt morgen in vergadering bijeen en zal dit bespreken om tot een goede oplossing te komen. Blijf echter wel films aanmelden over de Uitdag en/of de Rembrandtdag.
    Voor de wedstrijd zijn ook de partners van de leden van harte welkom.
  4. Op 7 oktober 2019 is er weer een filmanalyseavond. Dit maal nemen Arie de Ridder en Hans Stauttener die voor hun rekening.
  5. Tot slot vraag ik maar voor André wie volgende week dinsdag 17 september opnamen wil maken van de première van de film Koraal in Leiden in het Stadhuis te Leiden.

(Misschien heeft iemand zich al aangemeld.) De film is van André die jarenlang op 3 oktober de traditionele (meer dan 400 jaar jong) Koraalzang, en de daarbij de tussendoor behorende redenen van o.a. de opvolgende burgemeesters, op de film heeft vastgelegd.

Ook hierbij zijn de leden en hun partners van harte uitgenodigd in de Burgerzaal van de gemeente Leiden.

Vervolgens geeft hij het woord aan de cursusleider.

De compilatie van de cursus(leider) is in bijgeleverde PDF-bestand.

Na de cursus verwijst hij naar documentatie die de leden van de club kunnen inzien en geeft hij aan zelf cursussen te geven individueel of voor maximaal drie personen.

Na afloop bedankt de voorzitter Theo Kok voor zijn uiteenzetting en sluit de avond af met de mededeling dat Oranje met 4-0 van Estland heeft gewonnen.

Wel thuis.

Hans van Gerven

 

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)