VERSLAG LVSL 2 SEPTEMBER 2019

Na een lange periode van rust (dat heet recessie bij de regering) is het altijd weer een genoegen terug te zijn in clubhuis De Vogelvlucht en de clubleden te ontmoeten na een paar maanden van afwezigheid. Zo ook op deze eerste avond. Als altijd was de opkomst weer groot, met enkele gasten in de zaal.

Na de reeks mededelingen van de voorzitter, waarvan de belangrijkste was dat Pim Perquin jarig was, nu 85 jaar! Hij werd luid toegezongen door allen. Pim, van harte gefeliciteerd!

 

Binnenkort zal de film “Koraal in Leiden” van André van der Tuijn vertoond worden, de première. Het is het resultaat van 25 jaar filmen van de Koraalmuziek in het Werfpark bij de 3 oktober viering, zang met bijbehorende toespraken van de 3 oktober sprekers. Komt allen, met partner, als je dit wilt zien!

Het is in de Burgerzaal van het Stadhuis Leiden, ingang tegenover de Breestraat 113, of via het Stadhuisplein op dinsdag 17 september. De Burgerzaal is open vanaf 17.00 uur en om 17.30 wordt deze film vertoond, die duurt iets minder dan een half uur.

Er zijn plannen bij het Bestuur om ook de partners ( man/ vrouw/ genderneutraal etc.) meer bij het clubgebeuren te betrekken. We zijn benieuwd!

Na de mededelingen was het woord aan Hans Flick die de nieuwe beamer introduceerde met allerlei technische en filmische wetenswaardigheden over deze 4K beamer. Een mooie aanschaf om met de moderne videotijd mee te gaan!

Een speciaal woord van dank was er voor Mario en Hans die veel tijd en moeite hebben gestoken in het maken van een geschikte ophangbeugel voor deze beamer, die vreemd genoeg omgekeerd opgehangen moet worden om de beeldhoogte goed passend te krijgen. Terecht werden beide klussers bedankt door de voorzitter met een gepaste hoeveelheid drank en applaus uit de zaal.

Daarna was het tijd voor een interessante film, over de bouw van de maquette van Kasteel Huis ter Does in Leiderdorp. De film is gemaakt door Nelleke Hovestreydt. De speurtocht naar een bruikbare reconstructie van het verdwenen kasteel en de bouwtekeningen werd verricht door haar echtgenoot Willem op basis van zoveel mogelijk historische gegevens. De bouw van de maquette werd verricht door Will van Gessel, voorheen eigenaar van de Spar winkel in de Hoofdstraat 164 in Leiderdorp en nu met zijn vrouw Marianne beheerder van dit Spar Museum. Hij heeft al 25 maquettes gebouwd van alle winkels die destijds in het Doeskwartier en in de Hoofdstraat stonden. Alleen het in 1740 afgebroken kasteel Huis ter Does ontbrak nog. Dit is gedurende anderhalf jaar tijd door Will zeer nauwgezet nagebouwd op schaal en is nu te bewonderen in dit museumpje. U bent er welkom op vrijdag, van 10-17 uur en de entree is gratis.
De muziek was heel toepasselijk klassiek, passend bij de vervlogen tijd.

Hierna volgde een film van Henk Robbers uit zijn privé collectie, waarbij met name zijn voice-over commentaar in typisch Robberiaanse stijl gelach uit de zaal ontlokte.

In de pauze trakteerde Pim alle aanwezigen op een drankje, waarvoor wederom dank namens iedereen!
De filmanalyse daarna werd verzorgd door Leo van Aubel. Van Ton Jansen werd een video vertoond over de sloop, het bouwrijp maken en heien voor een nieuw woonhuis te Noorden. Een interessante docu/rapportage die vooral van het slopen en heien een goede indruk gaf.

Van André van der Tuijn werd een rapportage vertoond over de Leidse kunstschilder Fekke Hakkaart. Zijn kijk op kunst en een aantal van zijn grote schildersdoeken werden getoond. Deze film is vanaf 16 november ook te zien in het museum van Katwijk, waar Hakkaart een tentoonstelling heeft van zijn werken. Het Museum de Lakenhal bezit 50 kunstwerken van hem en andere huidige Leidse schilders, maar die blijven daar voorlopig in depot en zullen we niet kunnen bewonderen. Dus in november naar Katwijk om het interessante schilderwerk en de video van André te zien!

Redelijk laat werd de eerste avond van ons video seizoen afgesloten; dit was vanavond een heel goed begin!

Wil van Voorst

 

Foto's: Coby Haring

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)