VAKANTIEFILMFESTIVAL IN VOGELVLUCHT

3 augustus 2019 organiseert de LVSL namens ZH12 het vakantiefilmfestival. NOVA-leden kunnen een vakantiefilm aanmelden. Om op het vakantiefilmfestival te draaien (in Vogelvlucht), is er een aantal voorwaarden:
DEFINITIE
1. Het moet een film zijn, die zich kenmerkt door één of meerdere van de volgende aspecten:
 • de wijze van besteding van een reis of vakantie
 • een persoonlijk verslag van een reis of een vakantie
 • reportage, documentaire, docudrama of mix daarvan over evenementen, gebeurtenissen of belevenissen tijdens de vakantiereis. Uitgangspunt is dat het onderwerp raakvlak heeft met cultuur, folklore, ambacht of volksaard.
2. De deelnemende films moeten voldoen aan de volgende voorwaarden
a. De film is gemaakt door een lid van ZH’12.
b. De film heeft een maximale lengte van 15 minuten.
c. De film voldoet aan de definitie van een vakantiefilm.
d. De drager mag alleen de ingezonden film bevatten.
e. Voor en na de film is enkele seconden zwart toegevoegd.
f. De film heeft niet eerder aan dit festival deelgenomen.
g. De film dient uiterlijk op 1 juli 2019 schriftelijk aangemeld te zijn door het clubbestuur volgens de bekend gemaakte instructies.
h. De film dient uiterlijk 7 juli 2019 ontvangen te zijn op het adres dat door de organisatie is opgegeven.

DEELNAME

i. De film bevat geen opnamen van professionele films of televisie-uitzendingen, behoudens fragmenten hieruit, indien deze, naar het oordeel van het bestuur van ZH’12, beperkt en strikt functioneel zijn toegepast.
j. De inzender van de film vrijwaart het bestuur ZH’12 tegen aansprakelijkheid van beeldmateriaal waarvan niet is aangetoond dat de maker hier toestemming voor heeft gekregen.

TOELATING
 • Elke aangesloten club mag meedoen met één vakantiefilm,
  die door het bestuur van de club wordt geselecteerd.
 • De maker dient op het festival aanwezig te zijn. Indien de maker niet aanwezig is wordt de film niet vertoond.
PROJECTIE
 • De projectie wordt verzorgd door personen, die door het bestuur van ZH’12 zijn aangewezen.
 • De films worden van tevoren door het projectieteam getest op juiste weergave en gecontroleerd op de festivalvoorwaarden.
PRIJZEN
 • Er wordt alleen een zaalprijs uitgereikt.
 • Het stemformulier is alleen geldig als er één film op is ingevuld en dit eenduidig is
 • Indien er meerdere films zijn met het hoogste aantal stemmen vindt herstemming plaats tussen deze films.
 • De prijs wordt toegekend aan de film met de meeste geldig uitgebrachte stemmen.
Om de organisatie goed te laten verlopen zou het fijn zijn, als we hulp van LVSL-ers zouden kunnen krijgen.
U kunt zich aanmelden bij mij: voorzitter@lvsl.nl
lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)