Verslag 18 februari 2019: de Jaarvergadering

Maandag 18 februari 2019, de avond van de jaarvergadering 2019 van de Leidse Video en Smalfilm Liga. In deze jaarvergadering leggen het bestuur en de commissies verantwoording af over het jaar 2018 en kijken zij vooruit in en naar het jaar 2019.

De jaarvergadering werd bezocht door circa 50 leden, onder wie ere-voorzitter Joop Ramb.

De voorzitter blikte terug op de videoregistratie door de leden van het Reportageteam LVSL tijdens de Scratch-dagen in de Pieterskerk in Leiden (donderdag 14 t/m zondag 17 februari 2019) en hij bedankte deze leden nog eens uitdrukkelijk voor hun werk. De beelden op de schermen waren van uitstekende kwaliteit - dank zij de kwaliteit van de nieuwe camera’s -, zo hadden de LVSL-leden van de toeschouwers gehoord.

De jaarverslagen van het bestuur, van de Activiteitencommissie, van het Reportageteam, de Commissie Techniek en de Communicatie Commissie zijn toegezonden aan alle leden en werden in de vergadering nader toegelicht.

Er werd een aantal vragen gesteld, met name door Gerard de Boer, over:


  - drones
(antwoord: neen, die schaffen we niet aan)


  - het geluid van in Vogelvlucht vertoonde films wordt soms niet goed weergegeven
(antwoord: Gerard zal een testfilm maken, aan de hand waarvan het geluid kan worden ingesteld bij de ingestuurde films)


  - artikelen en foto’s over Cinefleur in de kranten zien te krijgen
(antwoord: kranten hebben weinig interesse in dit soort berichten; alleen het Leidsch Dagblad heeft een kort bericht gewijd aan Cinefleur)

  - De contributie omlaag
(antwoord: nee, niet doen, want er zijn altijd onzekerheden).

Na beantwoording van bovenstaande en enkele andere vragen en nadat de Kascommissie haar verslag had uitgebracht werden alle verslagen goedgekeurd en werden het bestuur en de penningmeester gedéchargeerd voor het door hen in 2018 gevoerde beleid.

De Begroting 2019 werd vastgesteld en de plannen voor 2019 werden toegelicht: de Activiteitencommissie wees onder meer op de Uitdag die op 13 april 2019 wordt gehouden en de Commissie Techniek zal zich verdiepen in de mogelijkheden, die de nieuwe videomixer biedt.

Volgens goed gebruik kregen de leden een drankje aangeboden door de penningmeester.

Na de jaarvergadering werd oude apparatuur van LVSL zoals camera’s met DV-bandjes te koop aangeboden aan de leden; er werd nog gretig gebruik gemaakt van deze gelegenheid en voor sommige artikelen moest nog worden geloot.


Jan van Zoest, 19 februari 2019

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)