Kijk eens naar geluid

Verslag LVSL avond 14 januari 2019 - Geluid bij de film

Vanavond is het podium voor onze clubleden Leo van Aubel en Gerard de Boer om ons meer te vertellen over geluid bij de film.

Leo van Aubel bijt het spits af met een uitleg over de fysische achtergronden van geluid en hoe wij deze meten en kunnen gebruiken. Geluid zijn trillingen in de lucht die door de oren zijn waar te nemen. Wanneer een voorwerp geluid produceert worden de luchtdeeltjes in de omgeving samengeperst, als het ware tot een klein pakketje. Deze samengeperste luchtdeeltjes botsen met omliggende deeltjes in de lucht en geven hun energie zo door. Geluid heeft door de lucht een snelheid van 340 m/s. het kan ook door een vloeistof (water) of een vaste stof (steen) worden doorgegeven. Echter niet door vacuüm.

We maken onderscheid in toonhoogte en volume van geluid. De toonhoogte wordt aangegeven in Herz (Hz). Dat is het aantal trillingen per seconde. 20 Hz is een lage toon. We doen in de zaal een test naar de hoogste tonen die we kunnen horen. Het volume van geluid wordt gemeten in decibel (dB). Een decibel is een tiende Bel. De decibel is een logaritmisch verhoudingsgetal. Daarbij is 0 dB gesteld als de gehoordrempel voor jongeren. En elke 10dB hoger wil zeggen dat de intensiteit van het geluid 10 keer zo sterk is. Dus bij 30dB meer is de geluidsintensiteit 1000 keer zo sterk.

Voor montage in de film is afgesproken dat het maximum niveau in de film 0 dB is, dus anders dan de gehoordrempel van jongeren. Alle geluiden in de film hebben door deze afspraak een negatieve geluidsintensiteit. Voice over is in het algemeen tussen -1 en -5 dB. Achtergrondmuziek tussen -10 en -15 dB. En setnoise circa -20 dB. 

Audacity

Gerard de Boer geeft ons een uitleg over geluidsbewerking met het programma. Audacity. Dat is een goed programma dat gratis van internet kan worden gedownload. De instructiefilmpjes over de werking van het programma kunnen ook worden gevonden op Youtube.

Gerard demonstreert de opname van het geluid met het programma, het afspelen, en het verbeteren van de opname door de ruis te reduceren. Van films kan audio worden geïmporteerd en geëxporteerd om het geluid te verbeteren. Van belang is dat de lengte van de audio exact gelijk blijft.

De ruis kan worden verwijderd, bijvoorbeeld tot -15dB. Het is niet verstandig om alle ruis te verwijderen. Soms wordt op een filmset de setnoise (achtergrondruis) apart opgenomen.

Verder kan men het volume verhogen en verlagen, versterken, normaliseren. Met compressie kan alles gelijk gemaakt worden (evenredig versterken). Gerard demonstreert een voorbeeld van een opname met twee stemmen. Eerst wordt compressie toegepast, daarna normaliseren en tot slot ruis verwijderen. Het resultaat is zeer goed.

Voor het beluisteren van het geluid drie manieren toepassen: met de koptelefoon, op de televisie en in de zaal. In bioscopen wordt het geluid niet bijgestuurd. Zachte geluidspassages zullen daar dan ook zacht klinken. Geluid corrigeren kost tijd, maar je film is dat waard. Als correcties geen resultaat hebben dan kan je de opname overdoen of het geluid nasynchroniseren. Met Audacity kan je de snelheid of het tempo wijzigen. De film “Vergeten Zielen” is nagesynchroniseerd.

Tot slot wensen Leo en Gerard allen veel plezier met het geluid bij het beeld.

In de bijlage een pdf van de PowerPoint presentatie van Leo van Aubel en Gerard de Boer.

Nico Schwering

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)