“Heb ook jij weer je licht opgestoken”, of “ben je hoorbaar beter geworden?”

Maandagavond was het weer cursusavond, met de onderwerpen: Licht en geluid, deel -2-. In de grote zaal was onze Belgische vriend - Tony Jacobs - al vroeg zijn decors aan het opbouwen. De poppen werden weer uit de zakken gehaald en het licht, komende uit vele extra lampen, werd ontstoken. Klaar voor actie !!!

Klokslag acht uur nam Tony het woord en gaf aan de groep uitleg over hoe deze avond zou gaan verlopen. “Het komt neer op veel zelf oefenen vanavond” zei Tony. “Ik loop rond om te assisteren als dat nodig mocht zijn. Maar jullie moeten niet alleen in de zaal filmen. Ik heb in de keuken een kaars neergezet, naast een klein bronzen vogeltje. Ook daar moeten jullie proberen een goede opname van te maken. Juist bij minimale verlichting komt de kwaliteit van een camera letterlijk – aan het licht –“. Na dit gezegd te hebben trokken alle deelnemers naar de keuken om het vogeltje bij kaarslicht te aanschouwen.

Een volle bak daar en Ans werd naar de bar verwezen. Overigens gold dit de gehele avond voor haar, daar de keuken constant in duisternis gehuld was en veelal werd bezet door oefende filmers. Na deze excursie gingen de deelnemers vol ijver aan de slag in de grote zaal. In alle hoeken werd hard geoefend en werden opnamen gemaakt. Later thuis kijken wat het is geworden. Maar allereerst witten toch? Met een wit vel papier werden de ogen gesloten van een van de dames. Nico werd daar mee belast en had daar kennelijk - gezien de foto - veel lol in. Rond half elf was het afbreken geblazen en werden de decors weer netjes opgeborgen. Tony weer bedankt en graag tot ziens in de toekomst met een van je andere cursus-onderwerpen.

Maar ook boven werd hard gewerkt. Daar gaf Johan van den Adel de cursus geluid. “Geluid is een belangrijk onderdeel bij het maken van een film”, zei Johan. “En helaas wordt daar niet voldoende aandacht aan gegeven”. Johan gaf veel tips om aan deze ongewenste situatie een einde te maken. Veelal met filmische voorbeelden. De deelnemers luisterden ademloos toe en stelde vaak goede inhoudelijke vragen. Daarin waren ze Johan te snel af, want dan zei Johan: ”Dat komt zo dadelijk aan de orde”. Het was wel een bewijs dat de behandelde stof ter zake doende was en begrijpelijk werd behandeld.

Zo werd ook het onderwerp: “Automatische gain control” behandeld. Hierbij werd uitgelegd hoe dat in de meeste moderne camera’s werkt en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Zo werd de tip gegeven om, voordat de uiteindelijke tekst wordt opgenomen, eerst een startwoord in/aan de camera te geven. Zo kan de camera zich op dit nieuwe geluid - de stem - instellen, naast de vaak aanwezige set-noise. Een goede tip, zeker bij (buiten)opnamen met erg veel set-noise. Ook hier was het vanavond weer hard werken. Johan bedankt en graag tot ziens.

Deze avond was de afsluiting van weer een reeks nuttige workshops. En nu de behandelde stof in praktijk brengen. Daar doen we het toch voor? Succes !!!

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)