“Dit is echt andere koek”

Dit keer geen videoregistratie (in de Pieterskerk) onder leiding van een regisseur. Nee, op 4 november jl. togen Pim Perquin, Henk Robbers, Leo van Aubel, Wim Hofman en ondergetekende naar Theater Castellum in Alphen aan de Rijn.

Afgelopen weken maakte de Stuurgroep Reportageteam afspraken met Bruineberg Productions over het filmen van hun productie “High School Muscial”. De deelnemers aan de musical zijn willekeurige jongeren die zich door een oproep op Facebook en Twitter geroepen voelen om zich in de kijker te werpen voor een mogelijke toekomst op toneel; vrij vertaald. De filmopnamen zal op Dvd worden gezet en als herinnering worden uitgereikt aan degenen die aan de musical hebben meegedaan en als registratie voor de Amateur Musical Awards. (Red.: er zijn ongeveer een kleine honderd van dit soort producties die voor de verschillende awards strijden; beste regie, beste acteur enz.). Maar daar gaat het in mijn verhaaltje niet om.

Pim en André hebben voor de cameramensen instructies opgesteld; het opnemen van een musical is immers geen sinecure; daar kwam ik bij het filmen al gauw achter. Een paar dagen voor de uitvoering wordt door een paar leden van de Stuurgroep de zaal en bezocht en komen erachter dat er vier cameramensen nodig zijn. Ternauwernood ontvangen wij van de producent video-opnamen van een andere groep die deze musical eerder ergens anders uitvoerde, zodat wij kunnen zien waar de musical om draait. Tot slot krijgen wij op de draaidag zelf nog van de productieleider aanwijzingen van belangrijke momenten die we beslist niet mogen missen. Pim Perquin zorgt voor de afzonderlijke geluidsopnamen en stemt dit af met een extern bedrijf die de geluidsopnamen voor met Bruineberg Productions verzorgt. Afgesproken is om met 50p op te nemen.

Het toneel wordt tijdens de uitvoering steeds door objecten of door belichting in drieën verdeeld. Tijdens de voorstelling worden vaak deze drie delen tegelijk gebruikt. Een totaalshot met de steady-camera, welke hoog achter in de zaal wordt opgesteld is en welke door Henk Robbers is bezet, blijkt van cruciaal belang. De overige drie camera’s krijgen wat meer vrijheid en moeten steeds alert reageren op hetgeen zich op het tonaal afspeelt. Dat betekent veel half totalen en uiteraard ook (zoveel mogelijk) close-ups. Leo van Aubel, Wim Hofman en Hans van Gerven zijn de cameramensen. Leo en Wim staan links en rechts op podiumhoogte en filmen kruislings het linker en rechter deel van het toneel. Hans staat op een centraal punt hoger in de tribune en neemt het middengedeelte voor zijn rekening. In de instructies wordt er op gewezen om niet teveel van beeld te wisselen. Het is wenselijk als de shots minimaal 10 seconden, maximaal 20 seconden zijn. Ook is de aanbeveling van Pim en André om zo min mogelijk, of juist helemaal niet, van beeld te wisselen halverwege een gezongen op gesproken tekst(regel). Als je daarbij bedenkt dat je met zeer zeer levendige of bewegende beelden te maken krijgt en dan ook nog eens close-ups moet maken en op de kadrering moet letten… ; dat viel mij beslist niet mee”. Voor mij was de scheiding op het toneel tussen de beeldvormige driedeling niet altijd even duidelijk.

Ondanks dat je maar een gedeelte van het toneel voor je rekening hoeft te nemen, is het al een kunst om je aan de instructies te houden door al hetgeen je op het toneel ervaart. (En ik denk dat het voor Leo en Wim nog moeilijker is geweest omdat zij veel dichter op het toneel stonden met de acteurs vele malen dichter voor hun lens).

Mijn leermoment is nu ik mijn eigen beelden heb teruggekeken.

  • Als je de gelegenheid hebt, ga als cameramens eerst de musical (of repetities) bekijken; maak daarvan zo nodig aantekeningen.
  • Stel met zulke snelle beelden je camera op een afgesproken totaal of half totaal in. Ook al krijg je er dan niet alles op. Je kunt immers terugvallen op de steady-camera die het gehele toneel overziet. Blijf verder van je camera af.
  • Maak alleen van rustige “monologen” of “bij redelijk stilstaande gezongen liedjes een half-totaal of close-ups. Kom alleen aan je camera als de scene zich intussen verplaatst.
  • Ik nodig graag leden uit om over dit soort filmopnamen van gedachten te wisselen; ik ben bij de club om te leren filmen. “Dit is echt andere koek”.

Henk en Pim nemen de montage voor hun rekening. Ik hoop van ganser harte dat zij niet al teveel verkeerde-shot-hobbels van mij tegen komen.

“Cameravoeren is echt een vak”.

Al met al was het al een leuke, interessante maar zeer intensieve ervaring met veel leermomenten.

Hans van Gerven.

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)