Groep Adobe Première?

Zoals bekend is op de vierde maandagavond de workshop “Digitaal monteren”. Op dit moment worden daar de volgende programma’s behandeld, namelijk: Final Cut Pro en i-Movie voor Apple en Magix en Edius voor Windows.

Grote afwezige is echter Adobe Première. Dit ondanks het gegeven dat minimaal tien LVSL leden met dit programma monteren. De reden dat hiermee gestopt is, is dat deze leden nogal uiteenlopende versies van dit programma hebben.
Kees, onze voormalige workshopleider, had steeds de nieuwste versies van dit programma - via de Cloud - en liep daarmee ver vooruit met montagemogelijkheden ten opzichte van de meeste deelnemers. Dit op zich maakte het voor hem moeilijk om een - voor de deelnemers aan de workshop - aantrekkelijk programma te maken.

Maar, moet dit zo blijven?

Op dit moment zijn alle workshopleiders ook clublid. Maar, soms is het dan ook meer zoiets als een “Praatgroep”, dan een workshop. Een groep, waarbij de deelnemers onderling hun ervaringen delen en/of (opkomende) vragen behandelen.
Uitzondering zijn Magix en Final Cut Pro, waar meer gestructureerd gewerkt wordt.

Een dergelijke ‘Praatgroep” moet toch ook voor Adobe Première mogelijk zijn?

Er kan ruimte daarvoor vrijgemaakt worden in “Vogelvlucht”, maar er is wel een belangrijke voorwaarde, namelijk: Een van de deelnemers moet zich opwerpen als workshop-, c.q. gespreksleider. Anders is deze opzet gedoemd tot mislukken.

Dus heb ik drie vragen, namelijk:

  1. 1. Vind je dat er een dergelijke “Praatgroep” opgestart moet worden en zo ja, ga je daaraan dan ook meedoen?
  2. Wie is bereid zijn, of haar computer of laptop, met Adobe het programma, mee te nemen naar de workshops?
  3. Wie wil voor deze groep de gespreksleiding op zich nemen?

Essentieel zijn het aantal positieve antwoorden op deze vragen.

Op vraag -1 - moeten minstens zes leden positief antwoorden en mee gaan doen.
Op vraag -2- moet minstens een deelnemer positief reageren.
Op vraag -3- moet minstens een deelnemer zich aanmelden als gespreksleider.

De leden van de AC hopen dat er een dergelijke  kan komen, maar, …… “de bal ligt bij jullie”, dus trap hem erin!!!

Wij wachten af, maar liefst wel graag snel regeren, zowel positief als negatief. Het zou leuk zijn als al op 22 oktober a.s. het startschot gegeven kan worden.

Alvast bij voorbaat bedankt !!!

Pim Perquin
lid van de Activiteiten commissie (AC)

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)