Regels voor recreatief gebruik drones

Als u vliegt met een drone, bent u gebruiker van het luchtruim en daar gelden luchtverkeersregels. U mag bijvoorbeeld niet hoger dan 120 meter vliegen. Ook mag u niet boven mensenmenigten of aaneengesloten bebouwing vliegen.

De overheid stelt eisen aan hobby drones

Als u privé met een drone vliegt, moet u zich houden aan de Regeling modelvliegen. U mag bijvoorbeeld niet boven mensenmenigten of aaneengesloten bebouwing vliegen. 

Ook moet u uw drone altijd kunnen zien.

Zodra u een vliegtuig of helikopter ziet naderen moet u zo snel mogelijk landen.

Een overzicht van alle regels staat in de Regeling modelvliegen.

Waar mag ik wel en niet vliegen?

In verband met de veiligheid, mag u uw drone niet overal laten vliegen. Zo mag u niet boven mensenmenigten vliegen.
De overheid stelt ook eisen aan de omstandigheden waarin u vliegt. Bijvoorbeeld:

  • U moet de drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet in het donker vliegen.
  • U moet altijd voorrang geven aan alle andere luchtvaartuigen, zoals vliegtuigen, helikopters en zweeftoestellen. Dit betekent dat u direct moet landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen.

Eisen gewicht drone

Een particuliere drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram. Deze regel wordt mogelijk op korte termijn aangepast naar een lager maximum gewicht.

Filmen en foto’s maken met een drone

U mag voor privégebruik luchtopnamen maken met uw drone. Dit valt onder recreatief gebruik. Wel moet u rekening houden met de privacy rechten van anderen. U mag bijvoorbeeld niet in het geheim filmopnames van iemand maken. Als u iemand filmt of fotografeert moet u hem daarvan op de hoogte brengen.
Meer informatie over de bescherming van privacy bij gebruik van drones staat in de handleiding privacy.

Verzekering voor schade drone

Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u checkt of uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren eventuele schade dekt die uw drone aan derden toebrengt. Niet iedere aansprakelijkheidsverzekering doet dit. De schade kan soms oplopen tot een zeer hoog bedrag (tot duizenden euro’s).

Boete voor dronepiloot

Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een waarschuwing of een boete krijgen. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. De hoogte van de boete of straf hangt af van de soort overtreding. Zo kijkt Justitie of u de drone beroepsmatig of hobbymatig gebruikte. En of u mensen in gevaar hebt gebracht.

Beroepsmatig gebruik drones

Als u de drone gebruikt om geld te verdienen, gelden de regels voor zakelijk gebruik van drones.

 

 regels drones

 

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)