Verslag van 30 april 2018

Deze avond is een bijzondere: de wedstrijd monteren op muziek gejureerd door een externe jury uit Noordwijk en een extra Algemene Ledenvergadering over de nieuwe wet op de Privacy. De avond begint zoals altijd met mededelingen van de voorzitter: Maak voor oktober een video film over een gebeurtenis in je woonplaats, er is voldoende belangstelling nu al van potentiële filmers.

Op 14 juni is een presentatie van de LVSL in Leiden in een verenigingsgebouw samen met andere verenigingen. Doel is nieuwe leden aan te trekken. Een aantal leden hebben zich opgegeven om te assisteren.

De LVSL uitdag in Blijdorp was een groot succes. De voorzitter vraagt de gemonteerde korte films naar hem te sturen via Wetransfer, maar pas in de eerste week van juni, vanwege zijn vakantie in mei.

Jolanda Sprokholt deelt mee dat ze de LVSL gaat verlaten om samen met haar man een wereldreis van 5 jaar te maken per zeilschip.

De Algemene Ledenvergadering draait om de goedkeuring van het Privacy beleid van de LVSL, deze wet gaat op 25 mei in en is gebaseerd op Europese regelgeving. De voorzitter geeft een introductie van beleidsvoornemens en de intentie van de wet: wat er wordt beschermd en wat er gedeeld wordt over privacy, bv. voor de Nova administratie voor de Plus leden. Verantwoordelijken voor de uitvoering van deze wet zijn het LVSL bestuur, de ledenadministratie, Lief en Leed en de webmaster. Het reglement geeft aan wat er wel of niet bewaard wordt. Het privacy gevoelige deel zal op het besloten deel van de website komen te staan. Derden, bv. relaties van de LVSL krijgen geen informatie over de leden. Het dringende verzoek is om geen misbruik te maken van gegevens van de LVSL ledenlijst. Respecteer de privacy van anderen! Vastgelegd worden naam, leeftijd, adres, email adres, man of vrouw en het montagepakket. LVSL plus gegevens zijn t.b.v. Nova en ZH12. Iedereen is verplicht tot geheimhouding van privé gegevens. Leden hebben inzage, het recht op correctie, recht van verzet en het recht om “vergeten” te worden. Maak s.v.p. geen downloads naar je PC van onze ledenlijst of papieren kopie, maar raadpleeg steeds de ledenlijst op de website. Er komt per lid een unieke inlogcode. Er wordt een register bijgehouden van privé gegevens op een formulier voor de ledenadministratie. Er wordt door de vele aanwezigen unaniem toestemming aan het Bestuur verleend om het voorgestelde reglement en wijzigingen goed te keuren. Er zijn geen tegenstemmers. Daarna heeft iedereen voor de ledenadministratie de vereiste gegevens ingevuld en pagina’s ondertekend. Op de rondvraag: oude films van LVSL leden kunnen nog steeds vertoond worden buiten de LVSL, eventueel de maker of eigenaar in te lichten.


Foto's: Coby Haring

De avond begon met de vertoning van 18 korte films, gemonteerd op de muziek Pisco Sour van Bjorn Gunnar Olsen. De externe jury kwam na retraite met de waardering per film. Ze hadden niet eerder deze opzet van films beoordeeld. In het begin was de focus van deze jury m.i. nog teveel gericht op de filmische inhoud (belichting, lengte, techniek) en nog te weinig op de doelstelling van de avond, nl. het monteren op muziek. Na een aantal films verschoof de focus meer naar het muzikale aspect. Een korte samenvatting van de jury waardering: Op de Zuipschuit: weinig ontwikkeling en volgens mij teveel commentaar op de filmische kant. Homemade: inventief gemaakt uit stilstaande beelden Over Leven: mooie beelden maar geen relatie tot de muziek. Amsterdam Light festival: opmerkingen over de kwaliteit van de film, geen verband tussen beeld en muziek.

Langs het Gardameer: vooral in het begin een goed ritme. Vuurdans: consequent dezelfde beeld bij hetzelfde muziek fragment. Teveel herhaling. Van melk tot kaas: mist de melkfase; muziek niet duidelijk van toepassing. Twee Villa’s: Geen duidelijke koppeling met de muziek. Zwart stukje tussen beide delen. Hong Kong: eerste film met een voice-over en een verhaal. Goede afwisseling stem en muziek. Lekker rietsuiker: geen duidelijke koppeling met de muziek, afgekapt muziekeinde. Wonderbeeld: knap gemonteerd, duidelijke relatie met de muziek. ThaiMix: in het begin wel ritmische beelden, later niet meer. New Caledonia: geen verknoping beelden met de muziek. Aan tafel: bijzondere opnames in een tuin gefilmd. Leuk eindshot. Containers: verhaal ontbrak, op maat gemonteerd, geluid einde werd afgeknepen. Turnen: registrerend, mist close-ups, geen echt verband met de muziek. Klappende mensen: inventieve montage, met picture in picture en multiple screens, er is veel fantasie toegepast.

Na beraadslaging kwam de jury met hun oordeel, hoewel alles erg dicht bij elkaar lag: Derde plaats: Langs het Gardameer van Mario Mazzacani. Tweede plaats: Wonderbeeld van Else van Laere. Eerste plaats: hier had de jury grote moeite dit mee te delen; na enige aanmoediging vanuit de zaal volgde tot hilariteit van de leden de winnaar van deze avond: Hongkong van André van der Tuijn. Omdat er geen “bevoegde” was om het bijbehorende beeldje van een filmer uit te reiken, werd dit overhandigd aan André door de jury voorzitter. Proficiat! De zaal kon zich wel vinden in deze terechte uitslag van een zeer geslaagde avond. Alle makers werden onthaald op een mooie bos bloemen en groeps foto’s. De jury leden werden bedankt met de bekende multi-purpose LVSL pen en eveneens bloemen. Een mooie avond werd zo in stijl afgesloten.

Wil van Voorst 

andre winnaar

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)