Het maken van een videoreportage

Verslag LVSL avond 9 april 2018

Mededelingen van de voorzitter:

• Christiaan Molenaar is overleden en wordt herdacht.
• Volgende week komt de Rijswijkse Filmgroep.
• De montageopdrachten moeten worden opgestuurd naar techniek@lvsl.nl
• Er komt een extra algemene ledenvergadering vanwege de nieuwe privacywetgeving.
• Wie heeft de afstandsbediening van de camera van Fred Diepenbach geleend?
• Wie heeft BHV papieren?
• De uitdag naar Blijdorp op 21 april a.s. : iedereen wordt verzocht de uitnodiging te printen, parkeerkaarten zijn á € 8,50 verkrijgbaar via Pim Perquin.

Aanpak voor het maken van een reportage

Nu komt Franka Stas aan het woord. Zij is gymlerares geweest. Het filmen heeft ze autodidactisch onder de knie gekregen. Nu geeft zij les in het filmen op middelbare scholen HAVO en VWO.

Franka deelt desgevraagd mee dat zij via de club ons allemaal achtergrondmateriaal toe zal zenden.

Allereerst verwijst Franka naar een boek van Johan van Kempen: “De Draairichting, het maken van een videoreportage”. De voorzitter geeft aan dat dit boek in de bibliotheek van de LVSL voor de leden ter beschikking staat. In vijf stappen wordt hierin uiteengezet hoe een videoreportage gemaakt dient te worden. De stappen zijn: voorbereiden, opzetten van de reportage, de opnamefase, de samenstelling en de afronding. Het boek is bedoeld voor lokale omroepen en heeft een journalistieke insteek.

Waarom haakt de kijker van een videoreportage af?

• Lengte: Duurt te lang
• Doelgroep: voor wie is de film gemaakt?
• Emotie: Hoe breng je emotie over op de kijker?
• De balans tussen informatie en emotie moet goed zijn
• De camera inzetten om beleving over te brengen.
• De aandacht van de kijker sturen d.m.v. camerabeweging, close-up, focus pull etc.


Foto's André van der Tuijn

De filmmaker bepaalt wat de kijker gaat zien, niet de actie die toevallig plaatsvindt.

Film 1: Passie op de plas

Deze film gaat over een zeilwedstrijd van mannen met modelboten op de Loosdrechtse plas.

• Zonder commentaar, alleen muziek en live geluid
• Wie, wat, waar, waarom en wanneer ontbreekt: de doelgroep weet het namelijk zelf wel
• Het doel was de beleving van de mannen te filmen met hun speeltje

Wat is het verschil tussen een documentaire en een reportage?

Bij een reportage staat het onderwerp centraal. Bij een documentaire legt de filmmaker zijn eigen visie erin en geeft richting aan het onderwerp. Tegenwoordig zijn er ook vele tussenvormen zoals docudrama of mockumentary.

Reportage: Wat voor de lens gebeurt is informatie. Bij teveel informatie haakt de kijker af. De emotie ontbreekt dan of is onvoldoende aanwezig.

Film 2: Goed van start

Deze film gaat over de eerste lesdag op school van een groep brugklassers.

• Doelgroep: de ouders van de brugklassers
• Informatie: voor de doelgroep
• Vorm: videoclip met één liedje
• Leerlingen komen niet aan het woord
• De beleving van de kinderen wordt getoond
• Zoveel mogelijk leerlingen close in beeld
• Verschillende plekken, verschillende kaders

Franka filmt altijd uit de hand. De camera beweging maakt zij vanuit de romp (dit moet men oefenen). Over kleine onscherptes in het beeld of lichte beweging maakt zij zich niet zo druk. Van belang is dat de beleving op de kijker wordt over gebracht. In de film wordt veel afgewisseld met kaders, standpunten en beweging. Van twee uur ruw materiaal heeft zij een filmpje gemaakt van twee en een halve minuut.

Film 3: Ode aan de vrijwilliger in musea

Twee vrijwilligers in een smidse worden getoond.

• Heel veel close ups
• Interview gebruikt als voice over
• Maar één establishing shot in de hele film, en pas op de helft (niet aan het begin)

Na de pauze vervolgt Franka haar uitleg met de stappen die je moet zetten om je reportage aan te pakken: vooraf, tijdens en achteraf. Schrijf het op om het over te brengen, zeker als je moet samenwerken.

Denk in beelden, wat ziet de kijker?

• Met welke beelden begint de film? De kijker besluit in de eerste vijf seconden of hij de hele film uit ziet.
• Met welke beelden eindig je de film? Dat is wat de kijker het meeste bijblijft.
• Durf stiltes te laten vallen in een interview
• Heftige beelden vragen om aandacht, doe daar geen commentaarstem doorheen
• Een voice over voegt informatie toe, en kan ook een interview indikken
• Gebruik muziek die de beelden ondersteunt
• Een Quitclaim

Een quitclaim is een overeenkomst tussen een producent en figurant (vandaar ook wel figurantenovereenkomst genaamd), of tussen een fotograaf en model. In zo'n overeenkomst geeft de geportretteerde zijn toestemming bij de gemaakte opnamen en verklaart af te zien van het portretrecht.

Film 4: bij Joppes Herendiner

Film over een feestje bij een leerling thuis.

• De cameraregie past bij de leeftijd en het gebeuren.

Uitdag naar Blijdorp

Handvatten:

• Film de dieren (het dier wordt op de dag zelf pas bekend gemaakt)
• Denk na over de beelden (keuzes)
• Bedenk de opening en het slot
• Kies een vorm
• Gebruik live geluid van het dier

Film 5: Zoo (Bert Haanstra)

• Muziek van Pim Jacobs
• Veel beeldrijm toegepast
• Weinig live geluid

Zonder live geluid mis je sfeer. Probeer geluid van het dier op te nemen ten behoeve van de montage. Als je publiek in beeld brengt wordt de film sterker.
Franka Stas wordt onder applaus bedankt voor deze leerzame avond.

PS:
Voor diegenen die dicht bij huis op eigen gelegenheid een reportage zouden willen maken doet er zich binnenkort een mooie kans voor. Van 25 tot en met 29 juli 2018 zal Sail Leiden plaatsvinden in de binnenstad van Leiden.
Tijdens Sail Leiden zullen de schepen afmeren aan kades in de binnenstad vanaf de Morspoort tot aan de Zijlpoort. Een looproute, de ‘Blauwe Meander’ zal bezoekers vanaf het station langs de schepen leiden. Op verschillende plekken langs de route zullen markten, optredens, buurtacties en (culturele) activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden. Het gebied rondom de Zijlpoort zal het hart van de manifestatie vormen.
Voor meer informatie zie de website: http://www.sail-leiden.nl/programma/

Nico Schwering
10 april 2018

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)