Extra Algemene Ledenvergadering

Op 30 april 2018 zal er een extra (korte) ledenvergadering worden gehouden. Er is slechts 1 agendapunt: het vaststellen van het privacybeleid en -reglement volgens de AVG.

WAT IS DE AVG?

De AVG staat voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel GDPR (General Data Protection Regulation), die in de hele EU geldig is. De AVG gaat 25 mei 2018 in werking. Alle verenigingen moeten dan aan de eisen van de AVG voldoen.

De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, die in 2001 inging.

Het Vrijstellingsbesluit bepaalde dat verenigingen onder voorwaarden niet aan artikel 27 van de WBP hoefden te voldoen. Je komt dit nog veel op internet tegen, maar het besluit is niet meer geldig sinds 31-12-2017. (2017-05-25)

Uitgangspunten van de AVG zijn dat persoonsgegevens met zorg behandeld dienen te worden en geheim dienen te blijven. Wie persoonsgegevens toch openbaar maakt zonder toestemming loopt kans een boete te krijgen.

Met de AVG wordt beoogd dat ongeoorloofde verspreiding van persoonsgegevens wordt voorkomen.

Het bestuur vergadert op 10 april 2018 om het beleid en reglement in concept vast te stellen, waarna het zo snel mogelijk naar de leden wordt verstuurd ter beoordeling en voorbereiding op de vergadering.

De ledenvergadering zal tijdens het juryberaad van de wedstrijd worden gehouden. Een ieder is van harte uitgenodigd.

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)