Activiteitencommissie-nieuws

Op woensdag 21 maart 2018 heeft de AC weer vergaderd. Daar is vooral naar de programmering van de avonden gekeken. Er is geëvalueerd wat goed en wat minder goed ging en er is gekeken wat er in de Denktankvergadering al wel en wat nog niet gerealiseerd is.

Een van de vragen was of er een Forum op de Website van de LVSL zou kunnen komen, waar leden vragen zouden kunnen stellen over een probleem bij bijvoorbeeld het monteren in de pakketten die wij op de club vooral gebruiken.

We hebben besloten om zo'n Forum niet op de LVSL-website te gaan plaatsen. Er zijn op Internet enorm veel Forums, waar vragen gesteld kunnen worden. Daar kunnen we nooit tegenop wat betreft te geven antwoorden op vragen.

Het advies van de AC is dan ook om zelf op Internet te zoeken naar een Forum. FinalCutProX heeft via Facebook een gebruikersgroep, waar veel vragen worden gesteld en beantwoord. En zo zijn er meer. 

Besloten is verder, dat na de zomer het stramien van de avonden wordt voortgezet: 

  • 1e maandagavond: filmanalyse. We bekijken dan nieuw aangeboden films en voorzien die van tips en tops.
  • 2e maandagavond: cursusavond. We hebben vorig jaar in vier groepen gewerkt met vier onderwerpen: cameravoering en kadrering, licht, geluid en fotobewerking. Dit jaar hebben we meer gezocht naar docenten die voor de hele groep iets konden vertellen/uitleggen. Na de zomer gaan we weer in groepen aan de slag. Dat worden er twee of drie al naar gelang van beschikbare docenten.
  • 3e maandagavond: Clubavond, waarop meestal een interessante gast of club wordt gevraagd.
  • 4e maandagavond: Montageworkshops in groepen: FCPX, iMovie, Edius, Magix. Fotobewerking valt af.
  • 5e maandagavond: Wedstrijd op 29 oktober 2018. Wie er een leuk onderwerp weet: graag!

Toon Verhoeven zal weer een cursusdag op locatie verzorgen als vervolg op zijn eerste cursusdag. Datum en inhoud wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Op woensdag 17 oktober 2018 wordt er weer een Denktankavond belegd. Een belangrijke avond, omdat daar nieuwe ideeën kunnen worden gevormd over het programma van 2019. Noteer deze datum dus alvast in de agenda.

De AC vergadert weer op maandag 11 juni 2018. Inbreng van goede ideeën en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Stuur die naar voorzitter@lvsl.nl

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)