Filmgroep Capelle opgeheven

Helaas is op 7 maart 2018 tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om de Filmgroep Capelle op te heffen.

De reden hiervan is gelegen in het feit dat het niet is gelukt een nieuw bestuur te formeren, hetgeen noodzakelijk is voor het voortbestaan van een vereniging.

7 maart 2018

Nancy Dijksman

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)