Workshop interviewen binnen het project “De Drieslag”

De workshop interviewen werd gegeven op 27 mei in De Brug te Reeuwijk door Marijke Koeman, journalist, trainer, consultant Social Media gebruik, en nog meer. Zij heeft veel ervaring met radio en televisie maken, interviewen, presenteren, tekst schrijven en inspreken.

Globaal werden de drie stadia besproken, de voorbereiding, het interview zelf en wat er na het interview moet gebeuren. Ter sprake kwamen de bekende W’s, luistertechnieken, en de soort vragen die je kunt stellen.

 

Zij begon met Waarom, Waarover en Wie te interviewen en dat je een keuze moet maken. Erg behulpzaam hierbij was het schema dat zij uitdeelde (zie pag.2). Daarnaast kan zij heel duidelijk uitleggen. Na deze inleiding liet zij ons korte fragmenten van interviews zien en moesten wij, de deelnemers, aangeven wie wij dachten dat dit was: een voorbeeld, een bron, of een vertegenwoordiger. Het blijkt in de praktijk dat “bron” en “voorbeeld” regelmatig in een mengvorm voorkomen. “Vertegenwoordigers” leggen verantwoording af over hun functie en benader je op een meer confronterende manier dan een “voorbeeld” of “bron”.

Hierna ging het over het Hoe te interviewen. Belangrijk is om van tevoren goed na te denken hoe je het interview wilt gaan doen en het soort vragen dat je wil gaan stellen. Het luisteren naar de antwoorden is erg belangrijk omdat je daarmee een volgende vraag kunt stellen. Op deze manier kun je meer de diepte in gaan. Let op! Laat je daardoor niet van je oorspronkelijke onderwerp afleiden, verlies je focus niet (zet b.v. een vragensteuntje op papier).

Bij een onervaren interviewer zie je vaak dat de Bron, dus de persoon, te veel in beeld is. Gebruik veel illustrerende beelden en/of voorbeelden, dit geeft meer afwisseling. In een symbool (beeld) zit meer emotie.

Wanneer je weet wie je wil gaan interviewen is het belangrijk om een voorgesprek te hebben en in grote lijnen door te nemen waar het wel, en niet, over zal gaan. Zeker bij gevoelige onderwerpen kan dit belangrijk zijn. Let goed op dat je in het voorgesprek geen echte vragen stelt omdat, zeker bij een niet zeer ervaren geïnterviewde, dan het antwoord tijdens de werkelijke opname kan zijn “dat heb ik toch al verteld”, terwijl het echte antwoord dan niet in je opname komt. Wees niet bang om te vragen je vraag en het antwoord door de geïnterviewde te herhalen voor een betere opname. De meeste mensen vinden dit geen bezwaar. Spreek van tevoren goed af voor wie het materiaal is bestemd en of de geïnterviewde het gemonteerde materiaal van tevoren zal zien.

Net als bij het filmen is ook hier de voorbereiding zeer belangrijk om een goed resultaat te krijgen.

Na de lunch werden de (ca. 24 deelnemers) in drie groepen verdeeld. Iedere groep kreeg twee opdrachten die besproken moesten worden en moest daarna twee interviews opnemen van max. 5 min. Dit leverde heel wat groepsdiscussies op met zeer verschillende eindresultaten. De opnamen werden daarna in het kort besproken. Wat ik opnieuw van dit laatste geleerd heb is dat je je persoonlijke ideeën of mening niet moet laten meespelen, dit beïnvloedt het eindresultaat en dan is dit niet meer objectief.

Nelleke Hovestreydt

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)