Verslag LVSL Plus 13 januari 2014

De avond werd door Gerard de Boer ingeleid met een aantal mededelingen, waarna de programma SketchuP en Anim8tor werden besproken, aan het eind van de avond werd summier over de reclamefilm gesproken en had André van der Tuijn een voorvertoning van zijn fraaie film Robbeneiland. Tijdens de pauze stroomde de zaal vol met LSVL leden die boven een cursus hadden van Geldof, ook heel interessant, ...maar dat is een ander verhaal.

Het Plus programma van dit jaar
In Maart, Januari en April voortgang van de productie van eigen films; dit omhelst laten zien en discussie van de geleverde van ondermeer reclame en animatie films, de speelfilm van Hennie e.a. en wellicht de LVSL-trailer door Toon Verhoeven en Marga Swaans, maar hiervoor worden nog andere leden gezocht (niet alleen Plus leden), dus meld u aan bij Toon. De tweede helft van het jaar zal verzorgd worden door Henk van de Meeberg (filmclub Maassluis) met de cursus Beeldexpressie; wat kan je eruit laten, wat ziet de kijker, kan het op een effectievere wijze en zorg voor reacties uit de zaal.

10 Februari jureren
Op 10 Februari komt een externe jury films jureren voor het Nova Regiofestival. Dit zijn leden van andere filmclubs die een cursus jureren hebben gevolgd; bij voldoende punten gaan de films door naar de Regio. Er wordt nog nagegaan of er een jury secretaris voor deze avond moet worden aangesteld. Tot dusver zijn de volgende films aangemeld:

  • Lonely boy van Hennie Harteveld
  • Babyblues van Else van Laere
  • Strandbeesten van Gerard de Boer
  • Gemaal van Arie de Ridder
  • Robbeneiland van André van de Tuin
  • André Kunstschilder van Joop Mosterd e.a.
  • Vrijheid van André van der Tuin

TV Rijnmond/West
De combinatie TV Rijnmond en TV West vraagt aan filmclubs in Zuid Holland films aan te leveren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan documentaires en interviews uit de Regio, maar ook andere films zijn welkom De contactman voor Zuid Holland is Henk van de Meerberg uit Maassluis; voor LVSL is Hennie Harteveld de contactman. Zaterdag 25 Januari 10.00 wordt hierover vergaderd in Maassluis. Hennie vraagt LVSL leden zijn team te willen versterken en mee te gaan naar Maassluis. Tot dusver heeft Anneke van Rooyen zich hiervoor gemeld. Van LVSL is er belangstelling. Marga Swaans promoot een aantal onderdelen van de Sterrenwacht film, ondergetekende het bezoekerscentrum van de Sterrenwacht en Arie de Ridder de Rembrandt film, een rondgang door Leiden. De films zullen bij Hennie moeten worden aangemeld niet bekend is wie de films beoordeeld om door te gaan. De films moeten kosteloos worden aangeleverd en kunnen in een week meerdere keren worden herhaald, maar het blijft je eigen film.

SketchUp
Michael verzorgde een presentatie over sketch up, een “google earth”programma, waarin huizen en gebouwen kunnen worden gemaakt waarin een tour kan worden gemaakt. Dit wordt veel toegepast bij architecten Een aardige voorbeeld was de sterrenwacht; bij dit programma worden op verschillende plekken camera standpunten vastgelegd, en het gebouw wordt doorlopen naar de verschillende camera punten, waarin snelheid en pauze tijd kan worden gevarieerd.

Dit programma beschikt over een bibliotheek met boompjes, stenen, dakpannen, glas transparant en nog veel meer, welke verplaats, vergroot en geroteerd kan worden. Verder kunnen er foto's op wanden worden afgedrukt, kortom je kan door een galerie of een museum lopen.

Anim8tor
In tegenstelling tot SketchUp is Anim8tor een animatie programma, waar niet gewerkt wordt met een bibliotheek , maar waar alles zelf moet worden gemaakt Er wordt gewerkt met objecten, die in elkaar geschoven kunnen worden en keyframes zorgen voor de beweging. Met een geraamte worden bewegingen gemaakt waarna dit geraamte wordt “aangekleed” Getoond werd een lego-filmpje van Epke Zonderland aan het rek en een trailer van een lange lego film met onder meer de stem van Morgan Freeman, dus een hele serieuze zaak. Als gewerkt wordt met een groen doek kan een animatiefilm implementerend worden in een normale film wat tot aardige resultaten kan leiden. De maker van het programma anim8tor stopt ermee , de opvolger is het meer gedetailleerde programma Blender.

Joop Mosterd

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)