Een kijkje in de keuken van het reportageteam

Het is al enige tijd geleden dat Kees Simmerman en Hans van Gerven door Pim Perquin, voorzitter Stuurgroep Reportageteam, gevraagd werden om mee te helpen bij de organisatie van het Reportageteam. Zoals een kapitein aan het stuurwiel staat zo stond Pim dat, tot die tijd, aan de ‘Stuur’groep; in z’n eentje. Met z’n drieën vormen we een hecht team. Kees doet de facilitaire kant, Pim de financiële en Hans onderhoudt de contacten binnen en buiten de club. De afgelopen anderhalf jaar is zo stiekem weg ook Hans Flick, als techneut meer in beeld als lid van de huidige Stuurgroep gekomen. Hans is veelal thuis in de weer met het testen van apparaten, enz. Het kwartet is compleet. Pim en Hans Flick zijn daarnaast nog op andere terreinen actief.

Het reportageteam zijn jullie, de leden van de club, die op enigerlei wijze meewerken aan verzoeken van de Stuurgroep. Die verzoeken zijn heel divers. Maar ook de inzet. Die kan zijn met een of meerdere leden, maar ook met een grote groep. De meest in het oog springende zijn de videoregistraties van de Scratchdagen en de uitvoering van de Matthäus Passion in de Pieterskerk.

Daarnaast ontvangen wij verzoeken van koren om bijvoorbeeld bij een concert op de achtergrond een PowerPointpresentatie of andere achtergrondbeelden te verzorgen. Of interviews af te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het interview van Joop Brons, voormalig organist van de Hooglandse Kerk. En wat dacht u van de onlangs verschenen promotiefilm gemaakt op verzoek van Stichting Diogenes. Ook de videoregistratie van de jaarlijkse viering van de studenten van het Stedelijk Gymnasium mag niet onvermeld blijven. Op dit moment is het Reportageteam bezig met het opnemen van de verschillende activiteiten in het kader van het veertig jarig jubileum van Serviceflat Schouwenhove in Leiden.

Zoals jullie zullen begrijpen worden deze aanvragen niet zonder meer gehonoreerd. Zij worden door de Stuurgroep getoetst op en aantal uitgangspunten:

  • Heeft de opdrachtgever een budget, en hoe hoog?
  • Past de activiteit binnen het ‘beleid’ van de LVSL, sociaal, cultureel, maatschappelijk.
  • Vindt de LVSL de activiteit leuk.
  • LVSL levert alleen kwaliteitsopnames; zodat er een LVSL-label ‘aan kan hangen’.
  • De activiteit is bij voorkeur minimaal kostendekkend; maar het zou niet gek zijn als er een overschot t.b.v. de LVSL investeringen, opleiding etc. in de laatje komt.

Als de aanvraag wordt gehonoreerd, dan worden jullie individueel of als een grote groep ingeschakeld of opgeroepen. In de afgelopen jaren is er min of meer een hechte groep ontstaan. Maar wij roepen zoals jullie weten ook ‘nieuwe’ leden op om te proeven aan het werk van het Reportageteam. Zo kunnen zij onder begeleiding van de oude rotten in het vak proeven aan het camerawerk, een kijkje nemen bij de regietafel. Inmiddels is er al een aantal leden dat het camerawerk al aardig onder de knie krijgt; er moet natuurlijk wel kwaliteit geleverd worden. De regisseur van de dag bepaalt dan ook wie het camerawerk doet.

Voordat dit allemaal mogelijk is, is er wel werk aan de winkel, veel werk. En daarbij is de hulp van jullie onontbeerlijk. Aangezien leeftijd, en helaas soms andere persoonlijke situaties, bij een aantal leden gaat meespelen zijn wij steeds op zoek naar relatief jonge krachten die ons kunnen helpen bij het in- en uitladen van materialen, het leggen van kabels in een kerk of waar dan ook, het plaatsen van schermen, maar ook bij het montagewerk.

Als het om grote klussen gaat zit er voor de betreffende leden altijd wel een lunch of een eenvoudig diner in het verschiet, hetgeen daadwerkelijk de gezelligheid binnen de groep op een hoger niveau tilt. Met andere woorden. ‘Vele handen maken licht werk en gezelligheid’. Kees heeft de leiding bij de uitvoering van de werkzaamheden, bekabeling en schermen opstellen en Hans Flick houdt de technische kant, zoals de kwaliteit van de beelden in de gaten.

Kom erbij, jullie zijn van harte welkom.

Hans van Gerven

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)