Verslag filmanalyse-avond 4 sept. 2017

De voorzitter opent het nieuwe filmische jaar 2017-218 en heet iedereen weer welkom op de clubavonden.

Mededelingen
Gisteren, 3 september, is Pim 83 jaar geworden en kreeg het ‘Lang zal hij leven’ van de leden ‘om zijn oren’. Pim van harte gefeliciteerd.

Vandaag is er een nieuw lid. Ruud Smeenk wordt van harte welkom geheten.

André geeft aan dat volgende week de doe-avonden van start gaan. Iedereen heeft de nodige informatie ontvangen en zich heeft kunnen opgeven. Camera (André); Geluid (Norbert); Licht (Quirin en Toon); Fotobewerking (Michael). Neem voor doe-avond in ieder geval je camera mee.

Op 25 september gaan de montage-workshops van start. Je hebt je kunnen opgeven voor de montagegroep: I-movie, FCPX, Edius, Magix en Davici-Resolve. Pinnacle wordt, helaas voor sommige leden, niet meer door de LVSL ondersteund. Heeft o.a. te maken met instabiliteit van het programma.

Verder herinnert de voorzitter nog een keer aan de clubwedstrijd op 30 oktober 2017. Onderwerp: maak een reclamefilmpje; die is meestal niet lang.

Op zaterdag 23 september a.s. wordt een (opfris)cursus filmen georganiseerd. Deze eendaagse cursus is voor de amateurfilmer die zijn kennis om films te maken wil verbeteren. Maar ook voor de meer geoefende filmer die nog eens op herhaling wil. Alle aspecten van het filmen worden behandeld en ook later in praktijk gebracht. Ook zullen er praktische tips gegeven worden over filmen met de smartphone.
Aanvang 10.00 uur, einde van de dag 16.00 uur. ’s Morgens is het theoretische gedeelte. ’s Middags zijn er praktijkoefeningen.
Kosten leden € 15,00. Niet leden € 60,00; na aanmelding als lid krijgt het aspirant lid € 30 retour.
De lunch is in de prijs inbegrepen.
Locatie: Buurtcentrum “Matilo”, Zaanstraat 126, 2314 XH Leiden


Foto's: Toon Verhoeven

En verder.
28 oktober 2017 Reportageteam bij concert Requiem van Verdi.
De LVSL is door C.O.V. Leidschendam en C.O.V. Con Amore leiden gevraagd de videoregistratie te verzorgen van hun concert op 28 oktober a.s. in de Pieterskerk te Leiden. Uitgevoerd wordt het Requiem van Verdi; opbouw vrijdag 27 oktober.

Tijdens de besprekingen is gebleken dat het tijdsbestek waarbinnen, na het concert, moet worden afgebroken en worden ingeladen erg kort is. De organisatie heeft de pauze al laten vervallen, waardoor er vermoedelijk iets meer tijd beschikbaar komt, maar waardoor het aantal in te zetten cameramensen beperkt zal blijven tot vier of vijf, omdat er niet gewisseld kan worden van cameraman/vrouw.

De voorzitter roept de leden op om - ook al kom je niet aan bod als cameraman/vrouw - toch op 28 oktober aanwezig te zijn, zodat het afbreken en opruimen binnen de gestelde tijd kan plaatsvinden. Hans van Gerven zal daartoe een oproep doen om mee te werken. Uiteraard blijven de leermomenten tijdens de generale repetitie op vrijdagavond gewoon in tact.

Zomeractiviteiten:

- Promofilm over de initiatieven van de Stichting Diogenes in Leiden
Vervolgens krijgen we een promofilm te zien over de initiatieven van de Stichting Diogenes in Leiden. Deze stichting verwerft oude vervallen panden in de stad en probeert deze, met de door hen gegenereerde geldmiddelen, weer in oude luister te herstellen. De film is gemaakt op verzoek van de stichting; camera en montage zijn gedaan door André van der Tuijn. De opdrachtgever is zeer tevreden. Hans Flick en Hans van Gerven gaan a.s. zaterdag het scherm opbouwen in het pand van de voormalige wijnkoperij van de familie Maat aan de Hogewoerd. Zondag breken Hans Flick en André van der Tuijn weer af.

- Jubileumfilm Fietsmaatjes Teylingen
Afgelopen jaar hebben op verzoek van Hans van Gerven, bestuurslid van Fietsmaatjes Teylingen, ongeveer 10 leden van de LVSL zich aangemeld en ingezet voor het maken van een jubileumfilm voor Fietsmaatjes Teylingen in verband met het vieren van het eerste lustrum in Warmond. Op 1 september werden deze leden en de cast in het zonnetje gezet en waren zij ook voor het lustrumfeest de volgende dag uitgenodigd. Op beide dagen is de film vertoond en is door de kijker enthousiast ontvangen. De montage lag in handen van André van der Tuijn en Hans Stauttener. Regie en tevens eindverantwoordelijke voor de LVSL was Norbert Entken.

Workshop: Green screen
Op de Doe-green-screen-avond maandagavond 8 mei, onder leiding van Gerard de Boer, heeft een aantal leden, nadat zei zelf thuis wat huiswerk hadden verricht, (zeer) korte filmpjes gemaakt. Het is aardig om te zien welke effecten je daarmee kunt bereiken. Advies: houdt het groene doek goed gespannen om nadelige schaduweffecten tegen te gaan.

Presentatie materiaaloverzicht LVSL
Vervolgens wordt door Hans Flick een presentatie gegeven van de materialen (foto’s gemaakt door Michael de Bruin) die de LVSL in haar bezit heeft en die al dan niet door de leden te lenen zijn. Ze zijn nu allemaal gecodeerd en terug te vinden op de digitale inventarisatielijst. Het gaat om audio- en videomaterialen, kabels, belichting, verlichting en allerlei ander zaken zoals statieven camera’s, beamer, noem maar op. Om er voor te zorgen dat na het lenen ook de materialen weer in hetzelfde ‘doosje’ terugkomt heeft Hans een digitaal (pdf formaat) uitleenformulier ontwikkeld waarop je digitaal kunt aangeven welk onderdeel wanneer je wilt lenen van de LVSL. De materialen zijn niet of nauwelijks verzekerd; dus spring zorgvuldig bij het gebruik van de materialen. De lener is verantwoordelijk voor het terugbrengen.

Filmanalyses door Arie de Ridder
Analyse film van Dick Brouwer over een rondreis door Spanje. Deze vakantiefilm wordt goed ontvangen. Prachtige beelden van natuur en culturele gebouwen. De plaatsen rijgen zich aaneen in deze 15 minuten durende film. Maar vanwege de informatie die je krijgt, verveelt ze niet. De film heeft een persoonlijk tintje doordat de reizigers zelf in beeld komen en zich lijken te vermaken. Op die momenten wordt ook de kijker bij de film betrokken. Een uitnodiging voor een reis door Spanje.

Anders is dat met de analyse van deel twee van de van film van Hans van Gerven over zijn fietsreis naar Santiago de Compostela in Spanje. Afgezien van de goede voice-over(stem) die met haar verhaal de kijker op sleeptouw neemt, viel er voor Arie weinig eer te behalen. Hij is van mening dat de film informatief is maar dat de kijker er niets mee kan. Hij ziet liever echt dat je in de regen rijdt of dat de fietser obstakels tegenkomt. Nu wordt het verteld maar dit is film. Het moet met beelden worden verteld.

Noot van de maker van dit verslag tevens cameraman: hij kan zich vinden in de kritiek. (dit gedeelte was een minder interessante). De elementen die de analist graag wil zien, zitten wel in de totale film; (eerste deel (die heeft Arie gemist) en na dit tweede deel. De maker heeft namelijk geleerd niet teveel in herhaling te vallen. Verder komt hij die avond tot de ontdekking dat je een film in zijn geheel moet laten analyseren en niet in fragmenten; het verband wordt er uitgerukt. Leerzaam moment.

Na deze kritische beschouwing stelt Arie terecht de vraag of dit een trucje wordt om een film van 75 minuten volledig over een aantal analyseavonden uit te smeren. Hij vraagt zich af hoe deze film zich verhoudt tot de films zoals ’24 uur Leiden’ die niet ter analyse kunnen worden aangeboden? Het bestuur gaat nadenken in welke vorm de wat langere films onder de aandacht kunnen worden gebracht. Dan heeft de inbreng van Hans toch enig nut gehad.

Daarna is het de beurt aan een filmpje gemaakt door een opa (Pim van der Ende) over zijn kleindochter Yara dat examen aflegt voor de rode band in de sport Taekwondo. Naast de indrukwekkende openingstitel van de filmmaker komen fragmenten van de examenstof in beeld. Volgens de analist zal deze film ongetwijfeld nog jaren in de familie en door Yara bekeken worden. Bij een trouwerij zal ze uit de kast gehaald worden om bruidegom en schoonfamilie te “intimideren”. Dit is goud voor later: een goed uitgevoerde familiefilm.

Promotie- tevens instructiefilm voor “Brandweer Hollands Midden.
Deze film is nog een film uit de serie “Aan de slag’, gemaakt door:
Leo van Aubel en Ton Jansen, Regie
Jacques Lelieveld, Assistent Regie
Hans Flick, Scenario
Leo van Aubel, Shotlist
Hans Flick, Ton Bal en Kees Simmerman, Camera
Paul Termorshuizen (brandweer), Stills brandweerkazerne
Hans Flick, Geluid
Marion Smit, Voice-over
Hans Stauttener, Montage
Toon Verhoeven en Herman Rijntjes (brandweer), Adviezen.

Volgens Arie een ”Een film waarmee “Brandweer Hollands Midden” voor de dag kan komen. Ze belicht één deel van de werkzaamheden zodanig dat er vertrouwen is in de uitvoering van de andere taken. Ze zal iedereen aanspreken. Na deze indrukwekkende avond nemen we afscheid van elkaar en zien elkaar hopelijk volgende week weer.

Voor het verslag,

Hans van Gerven

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)