Verslag van de bestuursvergadering van 5 september 2017

Het bestuur heeft weer vergaderd en de nodige punten zijn de revue gepasseerd. Zo hebben we teruggekeken op het geslaagde jubileumfeest. Een groot succes. Op die avond is ook gefilmd. De vraag is: wie wil deze opnamen monteren. Iets voor u? Laat het mij weten.

Uiteraard kwamen ook de financiën langs. We zijn gelukkig een gezonde vereniging wat dat betreft.

Ongeveer 30 leden zijn lid van de NOVA. Die leden ontvangen regelmatig de nieuwsbrief van de NOVA. Daarin staan allerlei interessante aanbiedingen van cursussen en andere bijeenkomsten. 29 september 2017 is er weer een regiovergadering van de aangesloten clubs in Zuid-Holland. Ook de LVSL is dan aanwezig. Op 7 oktober 2017 organiseert de NOVA in Hilversum een zogenaamde inspiratiedag voor bestuursleden en commissieleden. Coby Haring en ik zullen daar naar toe gaan.

Op het besloten deel van de site staan alle adresgegevens van de leden. Ook de mailadressen. Het is niet de bedoeling, dat iemand privé alle leden via de mail benadert door gebruik te maken van dit bestand. Niet doen dus.

De film Purgatorium zal in 2018 vertoond gaan worden. De LVSL heeft hieraan productioneel mede bijgedragen, zoals iedereen weet.

Ook alle activiteiten van het Reportageteam zijn besproken. Dit jaar is dat weer een groot succes geweest. Op 28 oktober 2017 zal het Reportageteam hopelijk in de Pieterskerk aanwezig zijn bij het Requiem van Verdi. Hiervoor moet nog wel logistiek het een en ander goed geregeld worden. Op de afgelopen maandag heb ik hier al het een en ander over verteld. Wat zeker nodig zal zijn, is dat er genoeg hulp aanwezig is om snel alles te kunnen opruimen en inladen. Daar krijgt u nog de informatie over.

De volgende bestuursvergadering is op 12 december 2017 om 20.00 uur.

André van der Tuijn

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)