Van de AC

Dinsdag 2 mei 2017 is de AC (activiteitencommissie) weer bij elkaar geweest om het programma van het afgelopen halfjaar te evalueren en dat van het komende halfjaar in te vullen.

Een grote wens van de AC is om het aantal leden uit te breiden. Nu zit niet iedereen te wachten op het lidmaatschap van de AC en daarom is het volgende idee gelanceerd. Een tijdje terug is er een bijeenkomst geweest onder de naam "Denktank". 23 leden kwamen op deze bijeenkomst af en er werden goede ideeën gelanceerd, waar in de AC over gesproken is. Het idee is om twee keer per jaar zo'n denktankvergadering te beleggen om zo de AC van nieuwe idee-impulsen te voorzien. De AC zal de ideeën uiteraard zeer serieus bekijken en waar mogelijk uitvoering aan die ideeën geven.

Zo is afgelopen maandag tijdens de filmanalyseavond al een begin met de uitvoering gemaakt. Een idee van de Denktank was om de maker van de film te laten vertellen, waar hij of zij tegenaan gelopen is tijdens het maken van de film. Of wat voor toepassingen hij of zij heeft gebruikt. De denktankvergadering in het najaar zal plaatsvinden op donderdagavond 5 oktober om 19.30 uur in Vogelvlucht. Tegen die tijd zal daar nog aandacht aan besteed worden.

Een ander idee was om voor een filmwedstrijd de leden handvatten te geven over het onderwerp of over andere filmzaken. Op de website staat bij opdrachtfilms nu een toelichting hoe je een reclamefilm kunt maken. Kijk daar dus even naar.

Tenslotte de Regio ZH12.

Op het afgelopen Regiofestival waren bijna geen LVSL-plus leden aanwezig. Wellicht dat het Vakantiefilmfestival meer geïnteresseerden trekt. Dit festival vindt plaats op: zaterdag 22 juli 2017 13:30 - 16:30 De Drukkerij - Maassluis Let op: de datum is een week vervroegd. Informatie over dit vakantiefilmfestival is te vinden op de website van ZH12: http://www.zh12.videofilmers.nl/index.php/agenda.html en in de komende Nieuwsbrieven van ZH12

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)