Filmanalyse 1 mei 2017

Deze avond verliep niet geheel conform de LVSL-kalender. Aanvankelijk stond de première van de film “Purgatorium” op het programma. Maar omdat deze film nog niet helemaal is gemonteerd, is besloten terug te vallen op het normale programma, n.l. filmanalyse. André van der Tuijn, onze voorzitter, opent de avond met een aantal mededelingen. Tijdens de rondvraag spreekt Ben Wasmus zijn verwondering uit over het door de LVSL leden slecht bezochte Regio-filmfestival. André stelt dat de oorzaak naar zijn mening ligt in de opzet van dit festival. Lang niet iedereen wil een dag en een avond lang kijken naar - weliswaar mooie - films. Wel een beetje te veel van het goede.

Dan grijpt Norbert Entken de microfoon en vraagt André te gaan zitten naast zijn vrouw. De film “Afscheid van André van zijn school” wordt gestart. Deze film, met een lengte van circa 20 minuten en gemaakt door een aantal LVSL leden, gemonteerd door Joop Mosterd, geeft een prachtig beeldverslag van dit afscheid. De leraren hadden alles uit de kast gehaald om dit afscheid tot een onvergetelijke dag te maken. Alle klassen werden bezocht en iedere klas had zijn eigen thema. De kinderen stelden diverse vragen aan André in de vorm van een quiz. Dit alles werd goed in beeld gebracht en dus zullen André en Corrie deze film zeker vaak terugkijken en deze dag herbeleven.

Nu tijd voor het programma. De eerste film die aan bod is “Nendaz”, gemaakt door Pim van der Ende. Deze film gaat over een waldhoornconcours in dit Zwitserse plaatsje. Arie de Ridder heeft deze film bekeken en geeft zijn analyse. De tweede film die Arie bespreekt is “Koeien” gemaakt door `Gerard Timmers. Deze film laat de blijdschap van de koeien zien als die weer de wei in mogen. Lente in het land !!!


Foto's: Coby Haring

Na de pauze wordt de film “Lanzarote”, gemaakt door Leo Voorham besproken. Ditmaal in stereo, want door miscommunicatie hebben zowel André als Arie deze film geanalyseerd. André geeft als eerste zijn mening weer over deze film. Daarna Arie. Over het algemeen waren de meningen van beide heren gelijkluidend, alhoewel Arie opmerkte dat André toch wel net iets meer had gezien. Ikzelf heb dat niet opgemerkt. Als laatste wordt de film “Mercantour”, gemaakt door Leo van Aubel door André geanalyseerd. Deze film gaat over een stoere wandeltocht door 7 vrienden. Onder hen een vrouw die daadwerkelijk haar “mannetje” staat. Een prachtig verslag van deze tocht, die gepaard gaat met ontberingen, klauterpartijen en wat dies meer zij. Ik werd al moe, alleen van het kijken naar deze film, maar heb desalniettemin genoten.

Nieuw op deze filmanalyse-avond is dat de makers gevraagd wordt naar hun ervaringen bij het maken van de film. Welke camera is gebruikt en met welk montageprogramma is de film gemonteerd, etc. Beslist en aanwinst en leerzaam voor iedereen deze extra informatie. Dit idee was overigens een suggestie gedaan door een van de LVSL leden die aanwezig was op de zgn. Denktank-avond. Op deze avond hebben een groot aantal leden hun visie gegeven over de gehouden clubavonden en nuttige ideeën naar voren gebracht voor nadere invulling van de clubavonden. Tijdens de deze week gehouden vergadering van de AC (Activiteitencommissie) is besloten om Denktank-avonden voortaan tweemaal per jaar te gaan organiseren. De AC krijgt zo meer voeling met de leden en kan de op tafel gebrachte ideeën en/of suggesties dan inpassen of toevoegen bij de programmering van de komende clubavonden.

Tot slot: Ik heb me beperkt tot het noemen van de getoonde films, de makers en tot degene die de analyse heeft gedaan. Inhoudelijk ben ik niet ingegaan op de analyses. Enerzijds om reden dat dit uitvoerig op de avond zelf al gedaan is, maar anderzijds om te voorkomen dat ik de gemaakte opmerkingen onjuist of niet volledig weergeef en daardoor wellicht de makers te kort zou kunnen doen.

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)