Toespraak Jubileumviering 25 maart 2017

Beste LVSL-ers,

Op 26 maart 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, werd de Leidse Smalfilm Liga opgericht. Twee prominenten in dit kader waren Emile Timan en Herman Kleijbrink. Over de beginjaren is niet heel veel bekend. Wel is in het Leidsch Dagblad van 27 februari 1941 te lezen, dat Emile Timan al op een ouderavond van de openbare school Haverstraat in het verduisterde gymnastieklokaal een (ik citeer): “keurig filmprogramma, deels bestaande uit eigen opnamen door den heer Emile Timan” werd verzorgd.  In het Leidsch Dagblad van 29 mei 1948 een flink artikel onder de kop: “Leidse Smalfilmers vertoonden hun werk, een interessante avond.” Ik lees het artikel even integraal voor, omdat daarin nog steeds dingen ook vandaag de dag gelden.

”Donderdagavond organiseerde de Leidse afdeling van de Nederlandse Smalfilmliga in het Gulden Vlies ’n avond ter kennismaking met hun werk. De voorzitter Emile Timan, opende met een uiteenzetting van doel en plannen der Leidse Liga en zei tenslotte niet beter te kunnen doen dan aan de vele aanwezigen een aantal smalfilms te laten zien uit eigen kring. Mevrouw A. Levend-Voorhoeve projecteerde haar films “Grootouders Perikelen” en Wishful Dreaming”. Deze films toonden welk een succesvol werk in huiselijke kring te maken valt, mits men planmatig te werk gaat, de camera met inzicht en overleg hanteert en te voren een idee uitvoerig op papier stelt. Ir. B.M. Krol, de penningmeester, vertoonde zijn 8 mm films “Inspiratie in Glas” en “Kermis”, de laatste film met muzikale begeleiding. In de eerste zag men het ontstaan van een beeldje in glas en de tweede film gaf een impressie van een kermis, waarin de maker zijn uitgesproken filmische gaven ten toon spreidde. Het lid E.S Huizer vertoonde een frisse en photographisch zeer verantwoorde film van de Kaag.

Nadat de heer Timan in de pauze alle belangstellende filmers had opgewekt lid te worden van de Leidse Liga (secretariaat Fagelstraat 24) vertoonde hij zijn 8 mm films “Wodakeh” en “Water” met geluid. Wodakeh is een indianen-kinderspel op het buiten Poelgeest, zeer fijn van photographie en vol spanning, terwijl Water van min op meer documentaire inhoud is. Water in beweging, water in rust, bevroren en voortbewogen door de schoepen van een watermolen, zeer harmonieus tezamen gevlochten en met toepasselijke muziek begeleid. Al het gebodene oogstte een dankbaar applaus van de toeschouwers, waarvan de meesten zich als lid van de Leidse afdeling der Nederlandse Smalfilmliga opgaven.”

In de Leidse Courant van 4 februari 1983 staat een uitgebreid interview met onze ere-voorzitter Joop Ramb. Een aantal korte fragmenten uit dat interview: “Na een gesprek met Petrus Jozef Ramb ben je al half voor de smalfilmkunst gewonnen. Nu nog een redelijke camera, een geluidje erbij, een niet al te krikkemikkige projector en een schoon scherm, en je kunt aan de slag. Er zijn veel huis-, tuin- en keukenfilmers die “het” in de vingers hebben, maar die ook een stuk verder zouden kunnen komen als ze lid van een club waren. Omdat er dan een “apparaat” en veel know how tot hun beschikking staat. Dat is de grote waarde van een smalfilmliga: je hebt wat aan elkaar en je blijft leren, jarenlang.

Je kunt met smalfilmen alle kanten uit. Vanaf de meest essentiële handelingen (maar je arm moet wel de rust van een statief hebben; het object zelf moet eigenlijk “voorbij glijden”) tot aan zelf een draaiboek maken, een scenario; regie voren, met geluid kunnen omgaan en opnemen, montage – nooit bang zijn om te knippen. En zo zijn er nog veel meer facetten, die stuk voor stuk geweldig kunnen boeien.”

Het artikel gaat nog veel verder, maar dat is in dit verband te lang. Maar geweldig toch, hoe wij anno 2017 nog steeds bestaan en eigenlijk nog steeds dezelfde filmische waarden nastreven.

De LVSL, inderdaad met de toevoeging in de naam van de “V” van video, is nog steeds een springlevende club van meer dan 100 leden. Uniek in de wereld van de filmclubs. En onder die meer dan 100 leden ook nog steeds veel huis-, tuin-, en keukenfilmers, die hun films steeds weer verbeteren doordat ze bij de filmclub veel leren over hun hobby.

De LVSL kan alleen floreren als er een goed bestuur is. Mijn illustere voorgangers hebben daar heel veel aan bijgedragen. Natuurlijk de voorzitters Emile Timan, Herman Kleijbrink, Joop Ramb, Pim Perquin en Lambert Swaans ( ik hoop niemand te zijn vergeten), maar ook alle bestuursleden die ooit werkzaam zijn geweest voor de Liga.

Als huidige voorzitter van de LVSL ben ik trots, dat met het huidige bestuur en alle hardwerkende leden de vereniging nog steeds in staat is zoveel mensen aan zich te binden. Ik wil daarom een toast uitbrengen op onze LVSL en hoop, dat we nog vele jaren van onze mooie filmhobby mogen blijven genieten. Ik wens u een hele fijne en genoeglijke avond toe.

De jubileumfilm

Bij ieder lustrum hoort een jubileumfilm. Ook voor dit lustrum is een jubileumfilm vervaardigd. Het idee voor deze film is van Wout de Bruijne. Wout heeft binnen de LVSL zijn sporen verdiend. Vele films en ideeën zijn van hem. Helaas heeft Wout besloten om volgend jaar te stoppen met het lidmaatschap van de LVSL. Dat zal niet zomaar voorbijgaan, want Wout heeft aangekondigd, dat hij in het najaar een avond zal vullen met zijn werk. Beste Wout, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al het werk dat je voor de LVSL hebt gedaan en wil je daarom ook een kleinigheidje overhandigen.

Toespraak op zaterdag 25 maart 2017 tijdens de jubileumviering in La France in Oegstgeest door de voorzitter van de LVSL André van der Tuijn

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)