Deelverslag Doe-avond van 10 april 2017

Norbert Entken behandelde in zijn doe-cursus het geluid. Veel meer te doen viel er voor de aanwezige leden (van wie menigeen al goed op de hoogte bleek van het gebodene) niet dan het beantwoorden van door Norbert gestelde vragen.

Voordat hij de geluidstheorie aan de orde stelde, vermeldde hij een dasspeldmicrofoontje, voor Iphone maar ook Android, van RØDE, dat bij allerlei webwinkels voor circa 50 euro te koop is. Bediend met software in de smartphone.

Vragen als ‘wat is geluid’, ‘kun je twisten over de persoonlijke smaak die de muziekkeuze bepaalt’ en ‘bestaat er in de natuur stereogeluid’ kwamen aan de orde, maar ook allerlei technische begrippen die je in de specificaties van microfoons tegenkomt. Kennis die bij aankoop zijn nut kan afwerpen.

Behandeld werd verder bijvoorbeeld de plopkap tegen de wind, het clippen (aftoppen van het volume waardoor het signaal wordt vervormd), de phantoomvoeding van 48 volt die bij condensatormicrofoons in tegenstelling tot dynamische microfoons nodig is. We werden opgeroepen goed naar de microfoon-aansluitingen te kijken, omdat er op dat gebied geen enkele standaardisering is. En we vernamen dat we met een XLR aansluiting (als ik het goed heb) wel honderd meter kabel kunnen overbruggen zonder veel kwaliteitsverlies.

Bij het monteren dient men eerst ruis te verwijderen, daarna pas andere bewerkingen (bijvoorbeeld mono stereo maken) toe te passen.

Dat laatste was wel leuk: de vraag of er in de natuur stereo geluid bestond, was ontkennend beantwoord. Stereo zit tussen de oren, niet in het geluid. Je maakt stereo door het geluid te verdubbelen en naar onze twee oren te transporteren. De stereo-indruk bereik je door het geluidssignaal te spiegelen.

Een laatste nuttige opmerking was: beluister het geluid bij je film altijd op verschillende apparaten: de koptelefoon, de tv en luidsprekers. De verschillen zijn vaak groot.

Pim Lukkenaer

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)