Het feest is over!!!

Het komt niet elke dag voor dat een vereniging 75 jaar bestaat. Dus is het bijzonder dat de LVSL het dit jaar meemaakt. Daarom had het bestuur dan ook besloten om dit groots te gaan vieren. Nou, dat is gelukt. Allereerst de grandioze feestavond in “La France”. Bijna 80 leden, waarvan meer dan de helft met partner, waren aanwezig. Als we daar de eveneens aanwezige genodigden en donateurs bijtellen, komen we ruim boven de 130 gasten. Niet alleen het aantal gasten is bepalend of een feest wel of niet slaagt, ook een goede sfeer is belangrijk. En juist ook de sfeer was geweldig. Maar ook de entourage en de bediening in “la France” hebben daartoe bijgedragen. Kortom het was een grandioos feest. Dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt, in welke vorm dan ook.

Waren daarmee de festiviteiten voorbij? Zeker niet. We hadden nog een “Open avond” op het programma staan. Deze avond stond in het teken van de première van de film “24 uur Leiden”. Daaraan gekoppeld was er een receptie t.g.v. ons 75-jarig bestaan en een drietal workshops voor belangstellende en/of nieuwe (aspirant) leden.

Is alles deze avond een succes? Ik zou graag deze vraag met een - ja - beantwoorden, maar helaas dat kan ik niet. Maar laat ik beginnen met de successen. De receptie werd goed bezocht. Onze wethouder, mevrouw Roos van Gelderen, de pers, genodigden en vele bevriende videoclubs gaven “acte de préséance”. En voor de filmpremière was de belangstelling zelfs overweldigend. Ruim honderd mensen hebben deze film gezien en waren vol lof. Een groot succes voor Joop Mosterd, Coby Haring en Toon Verhoeven, de initiatiefnemers van deze film. Samen, met veel andere LVSL leden, hebben zij een succes van deze film gemaakt. Dank daarvoor.

Maar wat was dan minder geslaagd? Helaas was de belangstelling voor de workshops matig, ja zelfs slecht te noemen. Wat is hier fout gegaan? Als we daar het antwoord op zouden weten was het makkelijk, dan was het namelijk niet gebeurd. Kennelijk is het toch moeilijk om mensen uit hun stoel te krijgen voor een dergelijk gebeuren. Jammer, maar we geven de moed niet op. Trouwens uit het verleden is gebleken dat de aanwas van nieuw leden meestal gebeurt door “mond op mondreclame”. Dus, kijk eens rond in je familie- en vriendenkring of daar nog een potentieel lid enthousiast te maken is voor de LVSL. De grootste en ook de gezellige videoclub in de regio Leiden. En vergeet daarbij ook de jongere generaties niet!!! Het bestuur wil graag zien dat ook wat jongere leden onze club komen versterken, waarbij niets ten nadele van de oude garde is gezegd. Of althans niet zo is bedoeld.

Tot slot een persoonlijke noot. Ik heb met groot genoegen mijn medewerking gegeven aan de organisatie van de festiviteiten rond ons 75-jarig jubileum. Zittend achter mijn “Appletje” heb ik plannen uitgedacht en ben mails gaan rondsturen naar de leden. Nu is het makkelijk om dingen te bedenken, maar plannen moeten ook worden uitgevoerd.

En weet u wat nu ook de kracht van de LVSL is? Leden zijn steeds spontaan bereid om te helpen. Het feest was absoluut geen succes geworden, ja was zelfs volkomen mislukt, als die medewerking er niet was geweest. Ik wil daar iedereen hartelijk voor bedanken!!! Ik ga geen namen noemen, want elke inzet op welke manier dan ook is belangrijk. Iedereen die door mij daarvoor is aangezocht, heeft op zijn of haar manier en naar eigen kennis en vermogen zijn/haar krachten volledig ingezet. Dat wilde ik even kwijt.

Nogmaals dank voor alle hulp.

Pim Perquin

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)