Nieuwjaarstoespraak 2014

Beste LVSL-ers,

Daar sta ik dan weer. Ieder jaar een toespraak als voorzitter houden op de Nieuwjaarsbijeenkomst is zo langzamerhand een traditie geworden. Zoals trouwe luisteraars weten, hang ik vaak een thema aan een bepaald jaar. Vorig jaar was dat thema: realiseren. U weet wel: realiseer eens een film, die je al lange tijd wilde maken, maar realiseren kan ook op een andere manier worden geïnterpreteerd, namelijk het je realiseren dat je gezond bent, dat je je realiseert, dat niet alles vanzelf gaat.

Ook het afgelopen kalenderjaar realiseerden we ons, dat het leven niet altijd loopt zoals het van tevoren bedacht was. We denken aan het overlijden van een aantal LVSL-ers: aan oud-lid Dick ten Hoopen op 5 juni, aan de vrouw van Roelof Zaadnoordijk, Tinie die op 8 september overleed, aan Joop van Meijgaarden, zo plotseling op 6 december en aan donateur Johanna van Holst-Delno op 11 december. En er zijn zorgen om de gezondheid van leden.

Dit soort zaken brengt je al gauw weer terug bij het je realiseren dat alles niet te voorzien is. En toch moeten we ons realiseren, dat de LVSL voor veel leden en donateurs een club is waar je graag bij wilt horen. Verenigingszin is in deze tijd een woord, dat niet meer vanzelfsprekend is. Vele verenigingen dreigen te verdwijnen vanwege terugloop van het aantal leden.

Ook bij filmclubs loopt het aantal leden in vele gevallen dramatisch terug. Een vereniging: wat is dat eigenlijk? Als je even googelt, vind je een aantal betekenissen. Eén daarvan luidt: Een vereniging is een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde activiteit te ontplooien, meestal zonder dat hieraan commerciële belangen ten grondslag liggen. Een samenwerkingsvorm dus. Voor de LVSL betekent dat, dat we samen werken aan het verwezenlijken van het maken van een film. Dat samen komt ook tot uiting in de vele bijeenkomsten die we in het afgelopen jaar hebben gekend.

Gelukkig werken heel veel leden mee om alle activiteiten van de LVSL te kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft daar in 2012 toe opgeroepen en in vele gevallen met succes. Ook dit jaar zal er weer een beroep worden gedaan op de leden om op de een of andere manier te helpen bij alle zaken die gedaan moeten worden. Ik spreek de wens uit, dat niemand zich daar aan onttrekt. Het succes van de LVSL is ook voor een groot deel te verklaren uit de gezelligheid. Echt zo’n typisch Hollands woord, maar bij de LVSL een belangrijk woord. Deze nieuwjaarsbijeenkomst, gerealiseerd met heel veel hulp van veel LVSL-ers, is een voorbeeld van zo’n gezellige activiteit. De grote opkomst ieder jaar is een bevestiging van het feit, dat we een vereniging zijn.

Moet ik nu weer een thema bedenken voor 2014? Als ik er één kan bedenken is het deze: 2014 is het jaar van verenigen. Verenigen kent vele synoniemen: samenvoegen, verbinden, bijeenbrengen, koppelen, enz. Al deze woorden zijn van toepassing ook op de LVSL.

Ik praat al weer veel te lang, maar er moet nog een aantal zaken gezegd worden: Allereerst wil ik mijn bestuur bedanken voor de inzet in 2013. Zonder bestuur geen vereniging. Verder ieder, die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen om de activiteiten van de LVSL te kunnen houden. Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik de mensen achter de bar, die iedere keer iedereen van een natje en een droogje voorzien, extra bedanken. Vooral Ria is bijna iedere avond aanwezig. Ria bedankt.

nieuwjaar2014 2Ieder jaar zoeken we iemand, die zich extra verdienstelijk heeft gemaakt voor de LVSL. Spelregel is, dat dat geen bestuurslid is. Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd. Is het een man of een vrouw? Het is een vrouw. Een vrouw, die geweldig veel tijd heeft gestoken in het op harde schijf zetten van het LVSL filmarchief. Een klus, die van niet te onderschatten waarde is voor de LVSL. Ik heb het natuurlijk over een vrouw, die absoluut niet in de schijnwerpers wil staan, maar dat nu toch heus zal moeten ondergaan: Els van den Dries. Els bedankt voor al je werk. Het was moeilijk om iets voor je te vinden, maar het bestuur hoopt, dat je met veel plezier deze geste zult aannemen.

Ik wil met u proosten op 2014 en wens u namens het bestuur een gezond en productief filmjaar toe en hoop, dat deze toespraak u inspireert u te blijven verenigen in de LVSL.

nieuwjaar2014 1

nieuwjaar2014 5

nieuwjaar2014 3

nieuwjaar2014 4

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)