Verslag Workshopavond 14 nov. 2016

Onderwerp: Jubileumfilm 2017.

Zoals gebruikelijk opent André van der Tuijn, voorzitter, de workshopavond met een hartelijk welkom. Verder doet hij een aantal mededelingen, o.a. over de nieuwe opzet van de ‘Workshopavonden’ m.i.v. 2017. Dat worden zgn. ‘DOE-avonden’ waarop in vijf verschillende zalen vijf verschillende onderwerpen zullen worden behandeld. Te denken valt aan het behandelen van het gebruik van de camera, belichting, geluid, interviewtechnieken, greenscreen, microfoon enz. De leden kunnen dus wekelijks zelf kiezen bij welk onderwerp zij willen ‘aanschuiven’. De leden worden opgeroepen om benodigdheden daarvoor, die leden misschien in hun bezit hebben, op die avonden beschikbaar te stellen.

En… na de bestuursvergadering morgenavond zal de kalender op de site worden bijgewerkt.

Jubileumfilm 2017

Elk vijf jaar wordt een jubileumfilm gemaakt waarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk LVSL-leden te laten meespelen. Er is inmiddels een commissie gevormd die voor 2017 e.e.a. in de grondverf heeft gezet.

Aan de hand van een presentatie wordt door André smeuïg het ‘kader’ script behandeld. In het kort komt het er op neer dat een paar LVSL-leden een heel belangrijke afspraak (75-jarige jubileumreceptie) bij de LVSL zijn vergeten en zij zich, waar en met wie ze ook zijn, spoorslags naar die afspraak spoeden. Ze laten mensen in grote verwarring achter en tijdens de rit daar naar toe ondervinden ze ook nog eens tegenslagen. Het slot speelt zich af in de Hooglandse kerk alwaar op een bijzondere wijze een toast op de 75 jarige LVSL wordt uitgebracht.


Foto's: Michael de Bruin

Als je de presentatie bekijkt (download de pdf) dan zie je dat er vijf ‘hoofdrolspelers’ zijn met ieder zijn of haar eigen act. Om die deel-acts te verfilmen, wordt rondom iedere hoofdrolspeler een ondersteunende LVSL-groep gevormd. Elke groep werkt haar deel-act uit tot een deelscript/scenario/verhaal. Per groep/hoofdrolspeler worden verder afspraken gemaakt over het maken van een storyboard, shotlist, de bezetting van o.a. camera’s en (be)licht(ing), geluid, de continuïteit van het draaiboek, de filmdata, noem maar op.

De cast is min of meer bekend.

 • Persoon 1
  Hoofdrolspelers: sportief en verstrooid type echtgenoot Kees Simmerman, echtgenote Nelleke Hovestreydt.
  Afspraken: Dick Brouwer stelt zijn fitnesskamer ter beschikking. Pim Perquin levert gewichten Marga Swaans gaat na of hun zeilboot inzetbaar is. Hans van Gerven zal ook navraag doen bij zwager en/of kennis of een van de twee hun boot ‘beschikbaar’ willen stellen.
  Ondersteunende groep: Leo van Aubel Dick Brouwer Anneke van Rooyen Hans Krap Peter Meijer Ton Jansen Nelleke Hovestreydt Jan Teleng Kees Simmerman Marion Smit; contactpersoon Quirin Calis; reserve camera
 • Persoon 2
  Hoofdrolspelers: kunstenaar Henny Hartevelt
  Ondersteunende groep: Henny Hartevelt; Coby Haring Elly van der Bent Hans Stauttener Else van Laere Hans van Gerven Quirin Calis Yvonne.
 • Persoon 3
  Hoofdrolspelers: Italiaan Mario Mazzacani en zijn vrouw Ria + vier mee-eters niet LVSL-leden
  Afspraken: filmopname 10 januari 2017 drie eters bekend, één nog onbekend.
  Ondersteunende groep: André v.d. Tuijn Mario Mazzacani Ria Mazzacani Ton Bal Joop Mosterd Kees Schepel Els van de Dries
 • Persoon 4
  Hoofdrolspelers: Gothicfiguur | Michael de Bruin
  Ondersteunende groep: Sylvia Engel Arie de Ridder Patrick Ransdorp Jaap Baak Nick van Buul Querin Calis
 • Persoon 5
  Hoofdrolspelers: Koorleden o.l.v. Wim de Ru
  Afspraken: Koorrepetities zijn in Vogelvlucht; aanvang 19.30 uur data: 28 november 2016 5 december 12 december 19 december 9 januari 2017 (generale repetitie) lied: Dona Nobis Pacem (Geef ons de vrede) Een eenvoudig lied dat in ‘canon’ wordt gezongen. https://www.youtube.com/watch?v=9fhJ6XrZ4jg Het aantal mannen en vrouwen is redelijk in evenwicht. Het is wel verstandig van te voren de stemmen te smeren. Uitvoering met: dirigent Wim de Ru is beschikbaar op: dinsdagochtend 10 januari 2017 vrijdagmiddag 13 januari “ maandagochtend 16 januari “ dinsdagochtend 17 januari “. Noteren jullie de data van zowel de repetitie als de filmopname? Alvast bedankt. Koorleden: Wil Bakker Tiny Kreuger Ria Wasser Els van den Dries Ton Jansen Gerard Bijkerk Jaap Baak Dick Brouwer Cees Landwier (muziek) Cees van Iterson Hans van Gerven Elly v.d. Bent Anneke ten Dam Bert Lanzing Hans van Teylingen Marga Swaans Harry Bakker Dick van der Geer Jan van Zoest Patricia Ibáñez Nico Schwering Marianne Tates Gert-Jan Tates Petra de Sterke Anneke van Rooijen Marion Smit + 1 met onduidelijk handschrift

De film sluit af met een drone-opname in de Hooglandse kerk van LVSL-leden in de vorm van 75 (jaar). Leo van Aubel heeft een shotlist gemaakt.

Hans van Gerven

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)