Verzoek aan alle LVSL leden voor het (tijdelijk) gebruik van apparatuur

In het verleden is al eens geopperd om zgn. “doe-avonden” te houden, maar met een bezoekersaantal per avond van gemiddeld 60 tot 70 is dat nagenoeg onmogelijk. De meesten krijgen dan niet de kans om daadwerkelijk aan de gegeven opdracht(en) mee te doen. Slechts een enkeling kan aan de slag. Daarom gaan we de LVSL leden op de komende 2e maandagavonden in 2017 verdelen over vijf groepen. Zodoende krijg je een aantal van 10 tot 12 deelnemers per workshop.

De deelnemers gaan dus iedere maand wisselen van workshop. Dat betekent dus dat er vijf verschillende workshops gegeven gaan worden en wel:

  1. Belichting, zowel bij interview als voor speelfilm, etc.
  2. Geluid, zowel bij interview als voor speelfilm, etc.
  3. Camerakennis. Waar zitten de knopjes. Witbalans, scherptediepte verleggen.
  4. Interviewtechniek. Hoe stel je de juiste vragen, etc.
  5. Green screen in de praktijk.

Voor deze ”Doe-avonden” hebben we diverse apparatuur nodig. Denk hierbij aan:

  1. Filmlampen voor de Doe-avond “Verlichting”.
  2. (Dasspeld)microfoons en geluidsapparatuur voor de Doe-avond: “Geluid”.
  3. Green screen(s) voor de Doe-avond: “Green screen”.

Nu beschikt de LVSL zelf ook over diverse apparatuur als bovengenoemd, maar niet voldoende voor het organiseren van deze Doe-avonden tegelijkertijd op een avond.

Daarom een oproep aan alle LVSL leden: “Heb je dergelijke apparatuur, stel die dan beschikbaar tijdens deze “Doe-avonden”. Zo ja, geef dat dan aan mij door, ofwel per e-mail: (pim@perquin.nl), of op een van de komende LVSL clubavonden.

Ik hoop dat veel leden gehoor geven aan deze oproep. Bij voorbaat mijn dank!

Pim Perquin,
activiteitencommissie LVSL

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)