Verslag van 10 oktober 2016

Deze avond is minder druk bezocht dan gebruikelijk. De voetbalwedstrijd Nederland-Frankrijk zal hier mogelijk debet aan zijn. De avond begint met enkele mededelingen van de voorzitter:

 • Volgende week is de filmanalyse. Films graag aanmelden bij Toon Verhoeven en inleveren bij Hans Flick.
 • De contributie voor de Regio is verhoogd.
 • De 1 minuutfilm voor de wedstijd moet uiterlijk 27 oktober bij hans Flick ingeleverd worden.
 • Op 30 oktober is de première van de film “Goeie Mie” van Henny Hartevelt.
 • Bij Vogelvlucht moet nu tot 19:30 uur ook betaald worden voor het parkeren.

Daarna is het woord aan Ross Walker die, in vervolg op zijn eerdere workshop over filmproductie (zie verslag van workshopavond 12 sept. 2016), ons nu iets meer gaat vertellen over

Het film scenario

“To make a great film you need three things: the script, the script, and the script.”
Alfred Hitchcock.

Het scenario (= script) is een document dat alles vertelt of beschrijft wat de kijker van de film ziet of hoort als toeschouwer van de film. Deze avond gaat over het scenario van speelfilms.

Het schrijfproces doorloopt verschillende fases en begint met een idee. Dat kan gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen, persoonlijke gebeurtenissen, maar ook een bepaalde situatie of een “wat als” gegeven. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Van het idee wordt een verhaal (=story) gemaakt. Elk verhaal heeft om te boeien een conflict nodig. Het conflict is wat het personage tegenkomt op zijn weg om zijn doel te bereiken. Het conflict staat het personage in de weg of weerhoud hem er in sommige gevallen zelfs van om zijn doel te bereiken. Het personage wordt ook wel Protagonist genoemd, en zijn tegenpool Antagonist. Een Story is kort gezegd Karakter + Doel + Conflict. In elke scene hoort een soort van conflict te zitten. Als het er niet is kan de scene makkelijk geschrapt worden. Van de story wordt een synopsis gemaakt. De synopsis wordt verwerkt tot een treatment (outline). Het treatment wordt uitgewerkt tot het scenario, en in de laatste fase wordt van het scenario een final draft gemaakt.

Er werd een voorbeeld getoond uit de film “A few good men”. Eerst een stukje van het script, en daarna het werkelijke filmfragment. De tekst van het eerste stukje lijkt wat saaien in het tweede deel zit een conflict. Het is mooi te zien welk effect dit contrast van saai begin naar eindigend in conflict heeft op de beleving van de scene. Het versterkt het verhaal.

Bij een boekverfilming wordt het boek meestal herschreven door een scenario schrijver. De schrijver heeft vaak weinig invloed op de film. In Amerika worden scenario’s voor de filmindustrie gelezen door een stagiair. Tot wel 10 per persoon per dag. Als er iets in het script staat wat niet volgens de regels is dan beland het linea recta in de prullenbak. In het algemeen zal een pagina van het scenario leiden tot ongeveer een minuut film.

Aan welke regels moet een scenario voldoen:

 • Het moet alles beschrijven wat de kijker van de film ziet of hoort
 • Dialogen (ingesprongen) en acties (en dus niet gemoedstoestanden)
 • Geschreven in Final Draft of CeltX. Deze programma’s zijn beter dan Word (met macro’s).
 • Lettertype: Courier
 • V.O. = voice over
 • O.S. = off screen
 • Elke keer als er een nieuw personage wordt geïntroduceerd dan wordt zijn hele naam geschreven met hoofdletters • Scene headings (kopteksten) moeten informeren over: o Dag / nacht o Binnen / buiten o Plaats van handeling

De meest gebruikelijke scenario structuur is de drie akten structuur: begin, midden en eind. Een vijf akten structuur is ook mogelijk.

In de Set up (begin) wordt alles ingeleid wat later gaat gebeuren. Er wordt een beeld van de hoofdpersoon gegeven. Het conflict wordt geïntroduceerd, evenals andere personages.

De Confrontation (midden) is de uitwerking van het conflict. Het personage wordt obstakels voor de voeten geworpen die hem belemmeren om zijn doel te bereiken. Het personage bereikt een dieptepunt, alles lijkt verloren. De kijker kan een emotionele band met het personage krijgen (herkenbaarheid, realistisch).

De Resolution (eind) is de openbaring, er is licht aan het eind van de tunnel. De manier om obstakels te overwinnen wordt bedacht en uitgevoerd. De karakterboog (characterarc) is de ontwikkeling die het karakter heeft doorgemaakt en hem heeft verandert waardoor hij zijn doel kan bereiken. De climax van de film.

Rewriting

Als de tekst af is dan is het verstandig deze, bijvoorbeeld een maand, opzij te leggen en er daarna nog eens met een kritische blik opnieuw naar te kijken. Neem er de tijd voor. Het geeft de gelegenheid om de losse eindjes beter aan elkaar te knopen en overtollige scenes te schrappen. Elke scene die het verhaal niet voortstuwt zonder duidelijk doel moet eruit. Als voorbeeld noemt Ross Walker het script van Purgatorium (=Vagevuur) dat in deze fase geheel is herschreven door een nieuwe mede auteur.

“The first draft of everything is shit.”
Ernest Hemmingway

Voor diegenen die het nog eens na willen lezen heeft Ross Walker hierbij zijn presentatie beschikbaar gesteld.

Nico Schwering

Download de powerpoint >>

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)