Verslag 27 september 2016

Eerst waren er zoals altijd de mededelingen van voorzitter André van der Tuijn: 1. Onze bemoeienissen met de film Purgatorium zijn financieel afgerond 2. Tot halfacht is het voortaan bij Vogelvlucht betaald parkeren. Kom dus niet eerder met je auto - een bekeuring kan 90 euro kosten! 3. Eén lid heeft zich al aangemeld om iets te doen op de jubileum-feestavond in La France. Graag meer ideeën... 4. Komende week geen clubavond vanwege 3 oktober.

Dan een kort verslag van deze avond, de eerste over inhoudelijk monteren. Aangekondigd was: vóór de pauze uiteenzetting, na de pauze activiteiten van de leden in drie groepen: beginners, enigszins gevorderden en gevorderden.

En zo ging het. De uiteenzetting werd gegeven door Kees van den Burg. Hij besprak en gaf kijkjes in het door hem voor de cursussen geleverde ruwe filmmateriaal. Dit bleek te bestaan uit onbewerkte beelden van zijn reis met Rotterdamse stoom-enthousiasten (hun club heet Stoom Stichting Nederland - dit vooor de Googelaars) van de Maasstad naar Dresden in april van dit jaar. Zijn historisch overzicht van stoomtractie was interessant. En ook zijn bevlogenheid door het in Europa verouderde vervoersmedium stoomlocomotief.

cursusindeling1Na de pauze kwam Toon Verhoeven aan de beurt.

In beeld was aanvankelijk een foto (zonder toelichting) van de grote Russische filmer Sergej Eisenstein (van o.a. Pantserkruiser Potjomkin).

Maar vooral uitspraken over montage van Walter Murch (In the blink of an eye en The conversations - Walter Murch and the art of editing film), boeken die ons allen zullen boeien, sierden het betoog van Toon, naast een fragment uit de animatiefilm UP.

Kernbegrip bij de montage is verhaal. Montage is de ordening van beeld en geluid in een film tot een verhaal. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt: elk gebruikt shot moet in het filmverhaal passen.

Storytelling: hoe vertel je je verhaal door bewegende beelden. Welke beeldtaal gebruik je: benut je titels en teksten, gesproken tekst, dialogen, interviews. Wat doe je met geluid. Voeg je voor sfeer en ritme van je film muziek toe?

Doelgroep: richt je je met je film op een breed publiek, een opdrachtgever, deelnemers of buitenstaanders, kinderen of volwassenen, specialisten of niet, dan wel alleen op jezelf.

Vorm: wat voor genre heb je voor ogen - een speelfilm, documentaire, vakantie/familiefilm, reisfilm, reclamefilm, animatie, reportage, bedrijfsfilm, instructiefilm.

Denk verder aan een logische opbouw van je verhaal, aan de juiste muziekkeuze, het vinden van aanvullende informatie voor een voice-over etc. Maar ook: aan emotie, aan spanning.

Tot slot schreven velen zich in op de lijsten voor beginners (Toon), enigszins gevorderden ( André) en gevorderden ( Arie).

Pim Lukkenaer

cursusindeling2 cursusindeling3

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)