Impressies jaarvergadering 2016

Op maandag 29 februari 2016 heeft de LVSL haar jaarvergadering 2016 gehouden. De secretaris van het bestuur, Norbert Entken, heeft daarvan een verslag gemaakt, dat we over enige tijd te lezen krijgen.

Om ook de mensen die niet aanwezig waren een idee te geven van de jaarvergadering laat ik hier enkele impressies volgen. Dat is enigszins gevaarlijk want mensen in de zaal kunnen een ander beeld van de vergadering hebben dan mensen achter de bestuurstafel – zoals schrijver dezes -, maar ik neem nu even de positie in van waarnemer, die zowel de leden in de zaal als het bestuur achter de tafel van een afstand bekijkt.

Dan vallen als positieve elementen op dat Henny Hartevelt samen met een aantal andere LVSL-mensen een mooie openingsfilm heeft gemaakt voor het door LVSL te organiseren Regiofestival op 23 april aanstaande.

Verder, dat Nick van Buul is afgetreden als bestuurslid en dat Elly van de Bent en Petra de Sterke als bestuurslid gekozen zijn.

No images found.

En, het reportageteam heeft ook in 2016 weer voldoende opdrachten. De Scratch is alweer achter de rug en de Mattheüs Passion vindt over enkele weken plaats. De diverse commissies hebben hun plannen toegelicht: er zijn weer de nodige activiteiten en ook aan de techniek wordt veel aandacht besteed. In 2017 vieren we het 75-jarig jubileum van LVSL.

Hans Flick heeft het druk, soms te druk met de techniek en vraagt assistentie.

Over het jaarverslag en de jaarrekening heeft Gerard de Boer een aantal opmerkingen gemaakt, die behandeld worden ter vergadering; naar aanleiding van zijn opmerkingen wordt er onder andere gesproken over de ingekomen stukken en over de aanschaffingen.

De jaarrekening 2015 sluit met een wat groter tekort dan geraamd, maar de eigen vermogenspositie is sterk genoeg om dat te kunnen opvangen. De kascommissie, bestaande uit Jaap Baak en Kees Simmerman, adviseert de ledenvergadering om de jaarrekening vast te stellen en bestuur en penningmeester te dechargeren.

Wel maakt zij een kritische opmerking over de medewerking van LVSL aan de film van filmproducent Ross Walker. LVSL heeft bij enkele fondsen subsidies gekregen om de leden van LVSL te laten participeren in de werkzaamheden bij deze film. Deze subsidies worden besteed aan kosten van de film.

Het bestuur legt uit dat er een gering risico is dat de film niet voltooid wordt en dat dus subsidiegeld terugbetaald zou moeten worden en dat uiteraard de vinger aan de pols gehouden wordt bij de besteding van deze subsidies. Het enthousiasme van het bestuur wordt niet door iedereen gedeeld, maar de vergadering maakt verder geen bezwaar tegen de medewerking aan de film.

In de pauze was er weer het gratis drankje van de penningmeester. Al met al was er sprake van een tamelijk levendige avond.

Jan van Zoest

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)