Hans van der Hulst, filmproducent

Scratch
André opent de avond en bedankt allen, die meegewerkt hebben aan de Scratch Muziekdagen Leiden. Hij heeft onze presentatie van de optredens op de videoschermen ervaren als geslaagd en hij heeft ook terug gehoord dat de vertoning op de schermen goed aansloot bij de voorstelling; dank in dit geval aan met name Cees Landwier, die de bladmuziek leest en aangeeft wie gaat zingen of spelen, zodat dat actiemoment goed in beeld gebracht kan worden.

Hans van der Hulst
Hij introduceert Hans van der Hulst, die in 2012 begonnen is met films te produceren.

Hans laat zien hoe je als filmproducent met beperkte financiële middelen toch mooie films kunt maken. Hij is zelf geen filmer, maar kan wel iets regelen en voor elkaar krijgen. En dat is, zo geeft hij later aan, ook zijn drijfveer en passie: samen mooie dingen maken, in dit geval films, die over het algemeen een sociaal of maatschappelijk thema hebben en in ieder geval geen puur commerciële films zijn.

Zijn eerste film "Ruben” gaat over een jongen, die op school gepest wordt, omdat hij homo is. In de aftiteling staat: “Directed bij Thijs Verhoeven” (geen broer van Paul) en “Produced by Hans van der Hulst”. Deze film heeft ca € 3.000 gekost en via crowdfunding heeft hij het bedrag bijeengebracht. Onder de (jonge) acteurs was Luca Borsato, inderdaad een zoon van Leontien en Marco en, aldus Hans, zo’n naam is goed om deuren open te krijgen. Een rauwe film, die de wanhoop van zo’n jongen goed weergeeft.

Met de volgende film, die hij laat zien: “Plakband” heeft Hans veel succes gehad. De film is in zwart-wit en een man en vrouw, die willen gaan scheiden, zijn met plakband vastgeplakt en vastgebonden aan hun stoel en de kinderen eisen dat zij bij elkaar blijven. De ouders moeten een tekst voorlezen, waarin staat dat ze de ander lief vinden. Deze film heeft maar € 300 gekost en Hans heeft moeten praten als Brugman om spullen en mensen voor deze film te krijgen. Iedereen, zo vertelt hij, werkte gratis mee.

hans vd horst

Foto: Joyce Bakker

Aanpak
Hij vertelt over zijn aanpak. Ga op pad met een min of meer uitgewerkt idee, maak een trailer en probeer een omroep of een distributeur te interesseren of een fonds dat subsidie wil geven. Zorg eerst dat je een toezegging hebt en ga dan pas filmen. Verspreid het nieuws over je film via facebook, als je geld nodig hebt: dwing mensen bijna via facebook om € 10 of € 25 te storten in de crowdfunding-pot.

Acteurs, ook bekende, zijn meestal bereid om tegen onkostenvergoeding te komen acteren in je film; als voorbeeld noemt hij John Leddy.

Hij laat vervolgens een videoclip voor het Oranjefonds zien: “Koning van Oranje”, waarin een nieuw – niet het geflopte - Koningslied ten gehore en in beeld wordt gebracht. Het Oranjefonds betaalde. Het koningshuis gaf toestemming om bepaalde beelden van de koning in de film op te nemen. Bill van Dijk, Tamira Kross en de Marinierskapel deden mee.

Vervolgens had Hans bedacht dat hij wel een naam voor zijn productiebedrijf moest hebben en hij noemde dit wijds: “ Global Film Factory”. Het produceren van films is nog steeds een hobby, die hij naast zijn gewone werk doet.

NFAW
En hij bedacht het Nederlands Film en Acteer Weekend voor kinderen. Er was grote belangstelling, ondanks de relatief hoge inschrijfkosten ad € 125. De kinderen mochten acteren en meewerken om de film te maken en op zondagmiddag waren de filmpjes klaar en konden zij vertoond worden. Hij had 9 grote camera’s losgepeuterd bij United (Sony PDW800). En ook hier had Hans mensen ingehuurd, “sound engineers erop gezet”, zoals hij ergens zei. En, hij had een grote filmzaal afgehuurd voor 500 mensen, hetgeen nog wel een risico was geweest.

“Size does not matter” is gemaakt tijden het festival Kino; een 1-minuten filmpje over twee plassende mannen en het kleintje ontvlamt tot schrik van de grote. Een komisch filmpje. De film “Droomtrein” heeft Hans van der Hulst voor € 800 geproduceerd. Frits Lambrechts en Senna Borsato heeft hij als acteurs in de film gekregen en namen helpen om iets gedaan te krijgen, herhaalt Hans. De muziek voor deze film is gecomponeerd door Smeenk, als regisseur trad op Dick van den Heuvel. Het is een film van 10 minuten, waarin een jongen niet wil gaan slapen, want hij heeft geen afscheid kunnen nemen van Oma, die gisteren plots in haar slaap gestorven is. In zijn droom ontmoet hij Oma en zij nemen alsnog afscheid en de jongen brengt ‘s ochtends de boodschap mee voor zijn moeder: “Oma zegt dat ze heel veel van je houdt”. Mooi gedaan.

Resumerend
Hans van der Hulst heeft ons laten zien hoe je een mooie film kunt realiseren; heb een idee, organiseer mensen, organiseer wat geld, probeer met een bekende naam ergens binnen te komen, acteurs zijn er genoeg en zo kun je op een betrekkelijk eenvoudige manier mooie films maken.

Het was – voor LVSL-begrippen al laat - bijna elf uur, voor Hans zijn verhaal beëindigde. Iedereen was wel onder de indruk van de kunstige manier, waarop Hans als Global Film Factory een en ander voor elkaar kreeg. Inspiratie genoeg, zou ik zeggen en het dankwoord van André was heel terecht.

Jan van Zoest
16 februari 2016.

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)