'Hoe heet ze', verslag van 11 jan. 2016

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en begint de avond met een aantal mededelingen:

  • Henk Boose is helaas ziek geworden. Zijn uitleg over muziekkeuze bij films zal op een van de komende avonden volgen als hij weer is hersteld.
  • Cinefleur kaarten zijn nog te koop bij Pim Perquin voor het gereduceerde tarief van € 7,00. NB Aan de zaal zijn de kaarten duurder.
  • Vorige week zijn Henny Hartevelt en Else van Laere tijdens de nieuwjaarstoespraak genoemd als de LVSL-ers van het afgelopen jaar vanwege hun vertegenwoordiging van de LVSL in de Regio 12 van de NOVA. Omdat ze vorige week niet aanwezig waren worden ze vandaag onder luid applaus van het publiek onderscheiden met een presentje.
  • Op de tweede maandag van februari zal de NOVA rondreisjury op bezoek komen. Films ter beoordeling kunnen de komende twee weken nog aangemeld worden via voorzitter@lvsl.nl
  • Vanavond zullen Tim Smits en Danny Heijnekamp iets over hun film vertellen.
  • Daarna gaan we “aan de slag”.

Hoe heet ze

Tim Smits is de kleinzoon van LVSL-lid Arthur Rörsch en biedt zich aan als acteur voor de films van de leden van onze club. Hij is twintig jaar en een proeve van zijn acteerprestaties blijken uit de film die we daarna zullen zien.

Danny Heijnekamp is regisseur en producer van de film. Hij studeert op de HKU audiovisuele media. De film is in het kader van deze studie gemaakt.

Na het voorstellen en een korte uitleg wordt de film “Hoe heet ze” getoond. De film duurt 3:35 minuten. In de film ontvangt de student (Tim) in zijn studentenkamer zijn ouders nadat hij enigszins zenuwachtig op hen heeft zitten wachten. De ouders tonen zich nieuwsgierig naar de vriendin(nen) van hun zoon. D.m.v. flashback wordt de toeschouwer langzaam duidelijk gemaakt dat de zoon een vriend heeft. Als hem door de ouders wordt gevraagd: “Hoe heet ze?” is zijn antwoord: “Hij heet Rens.” Waarop de ouders vragend uitroepen: “Hij?” De vader loopt weg. De moeder blijft enigszins beduusd achter. Daarna volgt de titel en aftiteling.

Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Als camera is een spiegelreflex DSLR fotocamera gebruikt. Het script is door Danny zelf geschreven. Het geluid mankeerde nog wat, je hoorde teveel holle ruimte (de microfoon op te grote afstand van de stem). Het commentaar op de opleiding HKU ging volgens de makers met name over het wel of niet lachen. De emoties van Tim hoefden niet veel gestuurd te worden door de regisseur, de vader was in dit opzicht meer gestuurd. De moeder was ook de echte moeder van Tim. De vader leek iets te jong om de vader van de student te kunnen zijn.

Veel kijkers zagen al snel dat het om de relatie met een jongen ging en dat de student moeite had om tegenover zijn ouders uit de kast te komen. Als de vader de foto van de kast pakt waarop de student met een vriendin staat gaat de schaduw van zijn arm over een andere foto waarop hij staat afgebeeld met zijn vriend. Aan het eind van de film volgt de filmtitel: “Hoe heet ze” direct voor de aftiteling. Volgens enkele toeschouwers zou dit daarom ook het begin van een veel langere film kunnen zijn. Mochten jullie nu denken dat ik tijdens het schrijven van dit verslag een vraagteken vergeten ben? Nee, de regisseur vond een “vraagteken” niet mooi staan in het beeld van de titel en bovendien was het antwoord op deze vraag op dat moment ook al duidelijk.

Aan de slag

Daarna gingen de deelnemers weer fluitend ‘aan de slag’ om in onderling verband de vorderingen van hun diverse filmprojecten te bespreken en de plannen verder uit te werken voor de komende periode.

Nico Schwering

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)