Nieuwjaarstoespraak 4 januari 2016

Beste LVSL-ers,

Zoals ieder jaar de gewoonte tijdens de eerste LVSL-bijeenkomst in het nieuwe jaar, wordt er van de voorzitter een toespraak verwacht. Een toespraak hoort er nou eenmaal bij en is eigenlijk op een avond als deze een soort behangetje. De leden luisteren en zijn benieuwd wat de voorzitter nu weer te vertellen heeft, maar of daardoor alles daarna verandert, dat is maar betrekkelijk. Waarom dan toch er mee doorgaan?

Allereerst is het een soort van overdenking over het afgelopen jaar. Dat jaar had ik het thema EIGENAAR meegegeven. Ik hoopte, dat leden zich nog meer verantwoordelijk voor hun LVSL zouden gaan voelen. Is dat na mijn toespraak van vorig jaar dan duidelijk merkbaarder?

speech2016Voelen LVSL-ers zich nu meer eigenaar na mijn toespraak? Ik kan in ieder geval vaststellen, dat we als bestuur nooit te klagen hebben over betrokkenheid bij het clubgebeuren. Als er een beroep op leden wordt gedaan, is dat meestal niet tevergeefs. Ook dit nieuwjaarsbuffet kon alleen maar gerealiseerd worden door leden, die dit graag doen. Ik wil ze daarvoor vanaf deze plaats heel hartelijk voor bedanken.

Een nieuw thema bedenken voor dit jaar hoef ik niet te doen. Het thema is in de loop van 2015 al ontstaan en dat wil ik graag voor dit jaar doorzetten. Het thema AAN DE SLAG. Hoe gezellig de LVSL als club ook is, het gaat tenslotte om het maken van films en hoe je dat op de beste manier doet. Na de zomer van 2015 is het project AAN DE SLAG van start gegaan. Iedereen werd opgeroepen om met een groepje een film te gaan maken. Er werden tientallen onderwerpen aangedragen, die allemaal min of meer met Leiden te maken hebben. En gelukkig zijn er heel wat mensen inderdaad AAN DE SLAG gegaan. Ieder lid kon meedoen.

Het afgelopen jaar was voor de LVSL een goed jaar. Er waren veel geslaagde LVSL-avonden, die steeds volgens een vast stramien werden gehouden. Zo weet iedereen zo langzamerhand wel, dat er op de eerste maandag filmanalyse is, op de tweede het project AAN DE SLAG, op de derde de clubavond en op de vierde de montageworkshops. Is er een vijfde maandag, dan wordt daar iets speciaals voor bedacht.

Vanaf deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken. Allereerst de bestuursleden en de leden van de diverse commissies. Zij hebben er voor gezorgd, dat 2015 een succesvol jaar is geworden. Zonder iemand ook maar enigszins te kort te doen, wil ik een paar namen toch noemen: Ria Mazzacani, altijd trouw achter de bar om iedereen van een natje en een droogje te voorzien en Hans Flick. Hij heeft onnoemelijk veel tijd gestoken in de techniek. Hans enorm bedankt daarvoor. Hij heeft er met Pim Perquin ook voor gezorgd, dat alle films veilig gedigitaliseerd zijn opgeslagen op een NAS, een opslagsysteem. Om al die films gedigitaliseerd te kunnen opslaan, moesten alle films wel gedigitaliseerd worden. Daar heeft Els van den Dries ook ontzettend veel uurtjes aan gewerkt. Ook jij Els: heel hartelijk bedankt daarvoor.

Ik heb al gezegd, dat ik niet iedereen bij name ga noemen, maar iedereen die zich ingezet heeft het afgelopen jaar op welke manier dan ook: heel erg bedankt daarvoor. In het komende jaar organiseert de LVSL de Regiowedstrijd van de NOVA-afdeling ZH’ 12 op zaterdag 23 april 2016. Ook daar moeten veel leden van de LVSL AAN DE SLAG. Wat ook een traditie is, dat aan het eind van de nieuwjaarstoespraak een persoon van het jaar wordt gekozen. Dat is iemand binnen de LVSL, die zich verdienstelijk heeft gemaakt en die geen lid van het bestuur is. Dit jaar zijn het zelfs twee personen die de titel persoon van het jaar moeten delen. Twee leden vertegenwoordigen de LVSL bij de NOVA-afdeling en zij verrichtten heel wat werk daarvoor. Zo zijn zij de stuwende krachten achter de te organiseren Regiowedstrijd. Ik heb het over Else van Laere en Henny Hartevelt.

Ik wil met u proosten op het nieuwe verenigingsjaar van de LVSL. Ik wens u een voorspoedig en vooral gezond 2016. AAN DE SLAG, proost!

André van der Tuijn
voorzitter LVSL

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)