Rooster 1e halfjaar 2016

Deze week is het rooster - voor de te verrichten werkzaamheden door de leden tijdens de clubbijeenkomsten - weer naar de leden gemaild. Immers een goed verloop van deze LVSL avonden gaat niet vanzelf. Naast de inspanning van de bestuur- en commissieleden moeten ook de overige leden hun steentje bijdragen. Daarom heeft iedereen - op zijn tijd - een taak uit te voeren.

Voor sommige leden evenwel is een uitzondering gemaakt. Dit vaak om fysieke redenen. Maar het kan ook zo zijn dat er voldoende leden beschikbaar waren voor een bepaalde taak. De leden die daardoor niet in het rooster voorkomen zijn in het volgende rooster weer wel aan de beurt.

Als je bent ingedeeld (rood) en je kunt beslist niet, neem dan contact op met een van de leden die als reserve (groen) staat op die betreffende avond. Je kunt dan jouw beurt ruilen met hem of haar. Bij de samenstelling van de roosters heb ik geprobeerd een vast stramien aan te brengen. Dat is niet altijd gelukt, maar voor het grootste deel wel. Het betekent dus dat je veelal op dezelfde maandagavond van de maand staat ingedeeld.

Ik reken op jullie aller medewerking.

Pim Perquin
Activiteitencommissie LVSL

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)