Nieuwjaarsbuffet 2016

Afgelopen maandagavond (4 januari 2016) was er weer het - inmiddels traditionele - LVSL Nieuwjaarsbuffet. Zonder te overdrijven mag ik spreken van een grandioos succesvolle, maar bovendien ook van een bijzondere gezellige avond. Bijna 100 gasten namen deel aan dit buffet. Een buffet dat geheel door vrijwilligers, dus leden van de LVSL - en partners van leden - wordt gemaakt.

Om half een vertrekt Corrie v.d. Tuijn, samen met Ria en John Wasser naar Sligro om de inkopen te doen. Gewapend met de inkooplijst van voorgaande jaren worden alle Sligro afdelingen afgestroopt. Ook worden er nieuwe lekkernijen toegevoegd. En niet alleen maar etenswaren. Ook de benodigde borden, bestek en flesjes mineraal water worden op de winkelwaren geladen. Dan “even” afrekenen en op naar Vogelvlucht.

Klokslag vier uur staat John voor de deur en een grote groep vrijwilligers (30 man/vrouw) staat klaar om de heerlijkheden naar binnen te sjouwen. En dan is er koffie!!!

Corrie instrueert de vrijwilligers die het buffet gaan klaarmaken en Pim geeft instructies aan de vrijwilligers die de tafels gaan klaarzetten. Veel gesjouw, want er moeten ook tafels en stoelen uit andere lokalen worden gehaald. Gelukkig is er een lift en binnen afzienbare tijd is de tafelindeling in de zaal klaar. De tafels worden daarna keurig gedekt en van borden, bestek, glazen en een flesje water voorzien.

Ook in de hal is er de nodige bedrijvigheid. Daar worden tafels voor het buffet klaargezet. Veertien meter lang wordt het buffet. Rond zes uur krijgt het buffet langzaam aan haar ware gezicht. Schalen met paling, zalm, vleeswaren en andere lekkernijen worden behoedzaam uitgestald.

Het buffet, een sterrenrestaurant waardig, krijgt haar definitieve vorm. Een ware lust voor het oog, maar zeker ook voor de maag!!!

Zo rond half zeven staat alles gereed en komen de gasten langzaam binnen druppelen om zich te melden bij de receptie. Els v.d. Dries en Pim verwelkomen de gasten en innen de verschuldigde pecunia. Klokslag zeven uur opent André het buffet. Tafel voor tafel lopen de gasten langs het buffet en onder het genot van een glaasje wijn wordt zo het buffet eer aan gedaan. Zeker ook door de stemmige muziek, verzorgt door gitarist/zanger Casey Brooks. Na het nuttigen van het dessert in de vorm van een heerlijk ijsje, houdt André zijn Nieuwjaars toespraak. (Zie elders in de Nieuwsbrief) Daarna helpen velen met het weer op orde brengen van de zaal en gaan rond half elf huiswaarts.

Rest mij nog om iedereen te bedanken die zich heeft ingezet om van deze avond weer een geslaagde LVSL avond te maken. De gasten te bedanken voor hun komst en de wens uit te spreken dat er in het jaar 2016 nog vele gezellige, maar ook vooral interessante, leerzame LVSL avonden mogen volgen.

Tot slot: Deze avond is budgetneutraal afgelopen. Ja, er was zelfs een overschot van zegge en schrijve 1,55 euro dat is toegevoegd aan de algemene middelen.

Pim Perquin


Foto's: Toon Verhoeven

lvsl logo kleinLVSL clubavonden worden gehouden in: 
Buurtcentrum “Vogelvlucht”
Boshuizerlaan 5
2321 SG Leiden ZW. (Naast 5 meihal)